Kladské pomezí logo Kladské pomezí turistická oblast

Skalní lezení v Kladském pomezí

Aktualizováno

  • untitled-image
Pro vyznavače skalního lezení jsou magnetem pískovcové skály. Jedná se především o Adršpašsko-teplické skály, Křížový vrch, Bischofstein – Jiráskovy skály, Góry Stolowe, Ostaš a Broumovské stěny.
Horolezectví je povoleno horolezcům registrovaným v ČHS nebo v organizacích začleněných do UIAA, a to jen ve vymezených skalních oblastech nebo pod vedením instruktora lezecké školy.
Kladské pomezí je rájem pro fanoušky skalního lezení, foto: Jan Záliš

Pískovcové oblasti jsou pro své přírodní hodnoty vyhlášeny národními přírodními rezervacemi. Některé části skalních měst jsou pro skalní lezení zcela uzavřeny nebo je lezení v nich časově omezeno (informace nutno předem ověřit na www.horosvaz.cz).

Několik základních pravidel pro lezení na pískovcových skalách:

  • vymezení lokalit pro horolezeckou činnost lze najít na webových stránkách ČHSCHKO Broumovsko, nebo piskari.cz,
  • chovat se na lezeckých objektech a v jejich okolí tak, aby nedocházelo k poškozování přírody,
  • k přístupu k lezeckým objektům využívat značených turistických stezek nebo vyhrazených přístupových stezek,
  • nerušit hnízdící ptáky,
  • lézt pouze na suchých skalách a v botách s měkkou podrážkou,
  • nepoužívat jistící prostředky poškozující skály (vklíněnce, friendy, skoby, atd.),
  • nepoškozovat a neměnit povrch skal (dřít skálu při manipulaci s lanem, vysekávat chyty, poškozovat voštiny apod.),
  • na území NPR Adršpašsko-teplické skály, NPR Broumovské stěny platí zákaz používání magnésia nebo jiných chemických prostředků.
Na skalní lezení v Polické pánvi se zaměřuje webový portál o pískovcovém lezení Piskari.cz, který nabízí spolu s popisy a komentáři lezců k cestám i velkou škálu fotografií z těchto skal, zahrnujících Adršpach, Broumovské stěny, Křížový vrch, Ostaš a Teplické skály. Nedílnou součástí webu je přehled aktuálních omezení lezeckých lokalit a řada dalších informací spojených s pískovcovým lezením.

Zdroj: www.policko.czwww.piskari.cz.

Horolezecký průvodce 

Průvodce pro všechny oblasti si můžete koupit v e-shopu, v turistickém informačním centrum Adršpach, v některých knihkupectvích a obchodech se sportovním vybavením.