Kladské pomezí logo Kladské pomezí turistická oblast

Náchodské vily: jejich stavitelé a majitelé

18. 03. 2020 - 18. 03. 2020

  • Náchodské vily: jejich stavitelé a majitelé
Beseda se uskuteční 18. 3. 2020 od 18 hodin v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě. 

Besedovat s vámi bude historik a spisovatel Richard Švanda.

Termín vila byl používán už ve starověkém Římě pro letní sídlo. Římské vily byly obvykle bohatě zdobeny, měly rozlehlé zahrady s bazény a fontánami. V podobném duchu si stavěly vily i významní představitelé měst na Náchodsku. Mnohé jejich rezidence stojí dodnes a jsou tak němými pomníky zašlé slávy významných průmyslnických a měšťanských rodů, k nimž patřili Bartoňovi, Bondyovi, Čerychovi, Krausovi a mnozí další. Na této besedě budeme hovořit nejenom o domech, ale také o jejich majitelích a také stavitelích.

Předprodej vstupenek od 20. února 2020.

Vstupné: 50 Kč