Kladské pomezí logo Kladské pomezí turistická oblast

Broumov

Ohodnoťte tento objekt!
Broumov
Broumov je městem s bohatou historií a množstvím kulturních památek.
Historické centrum s měšťanskými domy, morovým sloupem a několika kostely je městskou památkovou zónou. Dominantou Broumova je benediktinský klášter (národní kulturní památka, přístupný), v jehož prostorách nalezneme muzeum Broumovska s kvalitním sbírkovým fondem. Významnou národní památkou je i hřbitovní kostel P. Marie - nejstarší celodřevěná sakrální stavba v Čechách.

Přírodní atraktivity v okolí

Kulturní a církevní památky v okolí

Rozhledny a vyhlídková místa

Muzea a galerie

Úvod