Kladské pomezí logo Kladské pomezí obszar turystyczny

Park Krajobrazowy Broumovsko

Zaktualizowane

 • untitled-image
Broumovsko należy do Parku Krajobrazowego (CHKO) górskiego typu. To malownicza kraina z wysepkami dzikiej przyrody. Kraina, pod którą w głębokości Polickiego zagłębia kredowego płynie najczystsza woda, jest zamieszkała i zagospodorowana. Ma bogatą historię – tutejsze budynki kościelne i ludowe są w architekturze pojęciem.

Broumovsko jest znane przede wszystkim swymi pięknościami przyrody. Najcenniejsze są dwa narodowe rezerwaty przyrody. Adrszpasko-teplickie skały (Adršpašsko-teplické skály) należą ze swymi 17 km2 do największych miast skalnych w Europie Środkowej. Wraz z Ścianami Broumowskimi (Broumovské stěny) jest wyjątkowa swym reliefem i klimatem, umożliwiająca istnienie wyjątkowego świata roślinnego i zwierzęcego. Szczytowa część góry stołowej Ostasz (Ostaš) i nadzwyczajnie nierówna Droga Krzyżowa przy Adrszpachu (Adršpachu) była ogłoszona w roku 1956 rezerwatami przyrody. Borek a Kocie Skały (Kočičí skály) są pamiątkami naturalnymi.

Wspinanie po skałach w obszarze Parku Krajobrazowego (CHKO) kieruje się specyficznymi regułami.

Na całym terytorium Parku Krajobrazowego Broumowsko (Broumovsko) zabrania się:

 • unieszkodliwiać odpady poza miejscami do tego przeznaczonych za zgodą organu ochrony przyrody,
 • biwakować i rozniecać ogień poza miejscami do tego przeznaczonych za zgodą organu ochrony przyrody,
 • wjeżdżać i pozostawać z samochodami/motocyklami i przyczepami kempingowymi poza szosy i komunikacje miejskie i miejsca do tego przeznaczone za zgodą organu ochrony przyrody,
 • organizować samochodowe i motocyklowe wyścigi.

Na terytorium pierwszej i drugiej strefy Parku Krajobrazowego dalej zabrania się:

 • organizować współzawodnictwa na rowerach poza szosami, komunikacjami miejscowymi i miejscami do tego przeznaczonymi za zgodą organu ochrony przyrody.

Na całym terytorium rezerwatów przyrody zabrania się:

 • wchodzić i wjeżdżać poza drogami do tego przeznaczonymi za zgodą organu ochrony przyrody , oprócz właścicieli i dzierżawców parceli i gruntów,
 • uprawiać wspinaczkę, latanie spadochronami i rogalami i jeździć na rowerach poza szosami, komunikacjami miejskimi i miejscami do tego przeznaczonymi przez organ ochrony przyrody,
 • wjeżdżać samochodami i motocyklami,
 • zbierać rośliny i chwytać zwierzęta,
 • biwakować i rozniecać ogień poza miejscami przeznaczonymi przez organ ochrony przyrody.

Dziękujemy za respektowanie wyżej wymienionych zasad i życzymy Państwu miłego pobytu.