Kladské pomezí logo Kladské pomezí obszar turystyczny

Góry Suche

Oceń ten obiekt!
Broumov
Grzbietami Gór Suchych prowadzi granica czesko-polska. Obejmujące blisko 25 stromych szczytów góry wznoszą się w najodleglejszej części regionu Broumova.
Góry Suche wyznaczają tu granicę państwa na odcinku od Otovic až po polski Mieroszów, jednak najbardziej wysunięta na zachód część granicy nie pokrywa się z żadnym szlakiem turystycznym. Niewielka część szlaku turystycznego na grzbiecie, w odcinku od Šonova do Janoviček, nadaje się do jazdy na rowerze górskim, pokrywając się z szklakiem rowerowym.
Wstęp