Kladské pomezí logo Kladské pomezí turistická oblast

Destinační management

Aktualizováno

  • untitled-image

Kladské pomezí, o.p.s. jako organizace cestovního ruchu zastává funkci organizace destinačního managementu pro TVÚ Kladské pomezí.

Průběžně realizuje aktivity uváděné ve výročních zprávách, za dodržování daných principů činnosti:

  • koordinované plánování, organizace, komunikace a rozhodování v TVÚ,
  • management destinace v oblasti vytváření a prosazení TVÚ a jejích produktů CR na  trhu,
  • respektování a podpora principu partnerství,
  • respektování a podpora fungujících, pozitivní výsledky přinášejících vztahů a struktur CR,
  • společně sdílené logo, společné webové stránky, sběr dat,
  • iniciace partnerství soukromého a veřejného sektoru, podpora sdružení a organizací,
  • orientace na shodný přístup při řešení otázek rozvoje cestovního ruchu v TVÚ,
  • orientace na ucelený (celoúzemní) pohled na sektor cestovního ruchu a jeho potřeby.

Aktivity realizované v rámci destinačního managementu byly v roce 2009 a 2010 spolufinancovány z prostředků Královéhradeckého kraje v rámci projektu Činnost destinačního managementu.