Kladské pomezí logo Kladské pomezí turistická oblast

BRANKA o.p.s. - naše projekty

Aktualizováno 03. 12. 2015

  • untitled-image

Realizované projekty:

  • Projekt Kladské pomezí - místo pro náš příběh cz.1.13/3.2.00/37.01345 (Regionální operační program) realizace 1.9.2014 - 31.7.2015
Výstupy:

Image materiál

V nákladu 50 000 ks byl vydán začátkem roku dlouho připravovaný materiál, který slouží k reprezentaci regionu. Ucelený reprezentativní materiál na kvalitním papíře formou katalogu pro celou oblast. Na vydání spolupracovali informační centra. Jazykové mutace AJ, NJ, PJ, ČJ.

Tématické letáky

Celkem 5 druhů informačních skládaček v českém a polském jazyce. Témata: kulturní a přírodní památky, aktivní turistika, výlety s dětmi a nejvýznamnější akce regionu. Celkem 5 x 20 000 ks v českém jazyce a 5 000 ks v polském jazyce.

Fotobanka

Hlavním účelem vytvoření fotobanky byl dostatek fotografií pro tvorbu propagačních materiálů Branky, o.p.s. a možnost navázat spolupráci s městy a obcemi regionu Kladské pomezí v rámci poskytování fotografií do městských a obecních publikací.

Mapový podklad

Zakoupení mapového podkladu pro oblast Kladského pomezí za účelem použití do propagačních materiálů nejen destinačního managementu, ale i možnost užívání pro obce a města Kladského pomezí. Důvodem je zlepšit osvětu o destinaci, její rozloze, nabídce a zlepšit spolupráci mezi obcemi, městy a destinačním managementem.

Sympozium

V závěru projektu bylo usořádáno sympozium na téma „Dějiny Kladska“. V rámci akce byla uspořádána pro účastníky poznávací cesta. Účelem konference bylo zvýšit povědomí o historii území Kladského pomezí a o vzniku názvu pro tuto destinaci, který má své kořeny právě v historii. Obsah byl zaměřen na dějinné souvislosti území, ochrany kulturního a přírodního dědictví. Více informací o sympoziu a annotace přednášek naleznete ZDE.

Propagační stany, bannery, vlajky

Propagační stany pomohou propagovat značku Kladské pomezí na tradičních akcích. Bude podpořena spolupráce s obcemi a organizátory kulturních akcí. Prezentace byla doplněna bannery a vlajkami.

Marketingová strategie včetně marketingového plánu

Marketingová strategie řeší jaké marketingové aktivity v období do roku 2020 jsou nejvhodnější pro rozvoj cestovního ruchu v regionu, udává směr dalšího vývoje. Marketingový plán obsahuje podrobně zpracované jednotlivé aktivity. Marketingová strategie ke stažení ZDE.