Kladské pomezí logo Kladské pomezí turistická oblast

Pěchotní srub Březinka

Ohodnoťte tento objekt!
Náchod

Železobetonová stavba z r. 1937. Srub byl po r. 1990 rekonstruován do původního předválečného stavu, vč. vnitřního technického vybavení (přístupný k prohlídkám).

Kromě dobově upraveného objektu N-S 82 "Březinka" je možné navštívit i sousední pěchotní srub N-S 81 Lom, ve kterém je muzejní expozice věnovaná opevnění a prvorepublikové armádě.
Úvod