Kladské pomezí logo Kladské pomezí turistická oblast

Pevnost Josefov

Ohodnoťte tento objekt!
Josefov
Pevnost byla postavena v l. 1780 – 1787, patří k vrcholným ukázkám evropské fortifikační architektury konce 18. stol.
Podzemní obranný systém pevnosti je unikátním technickým dílem. Pevnost je přístupná k prohlídkám.
Úvod