Kladské pomezí logo Kladské pomezí touristengebiet

Časová osa

  • Časová osa
1770 – narození Magdaleny Novotné, babičky Boženy Němcové
1792 – narození Viktorky Židové
1805 – narození Josefa Němce
1820 – 4 . února, úředně potvrzené datum narození Boženy Němcové ve Vídni (doloženo zápisem ze křtu 5. února) 
1820 – 7. srpna – svatba rodičů Boženy Němcové, Terezie Novotné a Johanna Pankela
1821 – stěhování rodičů Boženy Němcové do Ratibořic
1824 – 1830 – školní docházka v Ratibořicích
1825 – příjezd babičky Magdaleny Novotné na bělidlo (do roku 1829)
1830 – 1833 – školní docházka ve Chvalkovicích
1837 – svatba s Josefem Němcem v České Skalici v sálu Steidlerova hostince
1837 – pobyt v Červeném Kostelci
1838 – narození Hynka (Josefov)
1839 – narození Karla (Litomyšl)
1841 – narození Theodory (Polná)
1841 – úmrtí Magdaleny Novotné (Vídeň)
1842 – narození Jaroslava (Praha)
1843 – pobyt na Domažlicku
1848 – revoluční rok - povstání proti císařství ve Vídni, Uhrách a v Praze
1852 – cesty na Slovensko a do Uher
1853 – úmrtí syna  Hynka
1855 – vydána Babička (u nakladatele Jaroslava Pospíšila)
1856 – úmrtí K. H. Borovského – Božena pokládá vavřínový věnec na jeho hrob
1862 – úmrtí Boženy Němcové
1868 – úmrtí Viktorky Židové
1879 – úmrtí Josefa Němce