Kladské pomezí

Božena Němcová

(1820 – 1862)

Velká žena české historie vzpomínající na své dětství v Ratibořicích. Snad nejdůležitější česká spisovatelka Božena Němcová se sice narodila ve Vídni, ale po celý život pobývala na mnoha místech své vlasti. V Kladském pomezí strávila hluboce inspirující část svého dětství. Ve své nejznámější knize, povídce Babička, která byla přeložena do mnoha světových jazyků, oslavila v idealizované vzpomínce svoji babičku a venkovský život v Ratibořickém (dnes Babiččině) údolí.

Malebné Babiččino údolí poblíž České Skalice je plné míst, na která svým pohledem lásky a básnickým slovem natolik upozornila, že nepřestávají poutat pozornost mnohých čtenářů a poutníků. Viktorčin splav, Rýzmburský altán, Ratibořický zámek, mlýn…, zde všude je možno se potkat s příběhy postav jejího díla. Ale nejen to. Jsou zde také místa, která se pojí už s méně idylickým, ale osobitým příběhem budoucí velké spisovatelky. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v České Skalici je místem jejího sňatku s Josefem Němcem, se kterým měla později čtyři děti a prožívala léta vlasteneckého zápalu i politické nepřízně. Jejich společná cesta život byla plná častých odloučení, nenaplněné lásky, osobních neshod, chudoby i její nemoci. Dalším významným místem je Steidlerův hostinec s Jiřinkovým sálem (dnešní muzeum slavné autorky), kde se ona sama stává královnou Jiřinkového plesu. Ztichlý sál jako by i dnes svědčil o půvabné Barunce Panklové, která svoji dívčí krásou okouzlovala své okolí. A nepřestává okouzlovat svojí vnitřní krásou skrze svoje dílo i dnes.

Božena portrét Portrét Boženy Němcové od J. V. Hellicha, zdroj: Muzeum Boženy Němcové v České Skalici.
Zdroj: archiv Muzea Boženy Němcové, Česká Skalice


Introduction