Kladské pomezí logo Kladské pomezí obszar turystyczny

Bunkier Piechoty Březinka

Oceń ten obiekt!
Náchod
Żelbetonowa budowa z r. 1937. Bunkier był po r. 1990 zrekonstruowany do pierwotnego stanu przedwojennego, włącznie wojskowego wyposażenia technicznego (dostępny).
Kontakt:
Telefon: 731 886 069, 603 776 961
www.brezinka.cz

Kontakt

Náchod

pokaż na mapie
Wstęp