Kladské pomezí

Ośrodki informacji

pokaż na mapie
Ośrodki informacji

Ośrodki informacji Pogranicza Kłodzkiego

Obszar turystyczny Pogranicze Kłodzkie podzielony jest na podobszary zgodne z obszarami działania ośrodków informacji. Mapa podziału obszaru do ściągnięcia w załączonym dokumencie.

Podział obszarów działania ośrodków informacji: