Kladské pomezí

Ścieżky edukacyjne

  • untitled-image

Ścieżka edukacyjna Jaromierz (Jaroměř)
1 km na trasie rowerowej 24 wzdłuż lewego brzegu Łaby (Labe) zwraca uwagę na sytuację niektórych gatunków zwierząt i roślin pojawiających się w pobliżu rzek, obecny stan łąk i ogrodów i pojawienie się niepierwotnych gatunków roślin i zwierząt w naszej przyrodzie.

Ścieżka Jakuba Míly
6 km – Jakub Míla był rzeczywistą postacią, pojawia się w opowieści „Babunia” („Babička“) Bożeny Němcovej.
Punkt wyjściowy: Ratiborzice – Dolina Babuni (Ratibořice - Babiččino údolí), na rozdrożu przy pomniku Babuni z dziećmi.

Ścieżka edukacyjna Dolina Babuni (Babiččino údolí)
7,5 km - 18 tablic informacyjnych i 7 literackich i naturalnych przystanków.
Punkt wyjściowy: Szkoła Barunki w Czeskiej Skalicy (Barunčina škola v České Skalici).

Ścieżka Justynki (Justynčina stezka)
7 km – okrąg zapoznaje z miejscową historią i interesującym losem żydowskiej dziewczynki Justynki.
Punkt wyjściowy: młyn w Slatinie nad Upou (Slatina n. Úpou).

Dolnia Klopotowska (Klopotovské údolí)
9 km – zagrody z ptakami i dzikami, Jama Diabła (Čertova díra), Studzienka Leśnika (Lesníkova studánka), Mertowa Jama (Mertova díra).
Punkt wyjściowy: Nowe Miasto nad Metują (Nové Město n. Met.). Název položky

Nachod – Wysokow – Waclawice (Náchod – Vysokov – Václavice) 1866
8,5 km – historia krwawej bitwy, która miała miejsce 27 czerwca 1866 roku, w ciągu prusko-austriackiej bitwy przy Nachodzie.

Czeska Skalice – Swinisztiany – Josefow (Česká Skalice – Svinišťany – Josefov) 1866
30 km – ścieżka po najbardziej znaczących miejscach, gdzie odbyły w dniach 28. i 29. 6. 1866 bitwy przy Czeskiej Skalicy i Swinisztianach (Č. Skalice a Svinišťany).
Punkt wyjściowy: gmina Kleny.

Twierdza Dobroszow (Dobrošov)
4,5 km – informacje o najsłynniejszych budowach unikalnej wojskowo-historycznej pamiątki wybudowanej jako część składowa rozległej fortyfikacji granicznej w latach 1935 – 38. Název položky