Kladské pomezí logo Kladské pomezí obszar turystyczny

Linia Bunkrów, Jestřebí hory

Oceń ten obiekt!
Malé Svatoňovice
Po długości całego grzebienia Gór Jastrzębich (Jestřebí hory) ciągnie się lina obronna bunkrów z okresu II wojny światowej.
Można tu zobaczyć cały szereg bunkrów piechoty, z których niektóre zostały zrekonstruowane.

Kontakt

Jestřebí hory

pokaż na mapie
Wstęp