Kladské pomezí

Muzeum Miasta Nowe Miasto nad Metują

Oceń ten obiekt!
Nové Město nad Metují

Muzeum miejskie mieści się w zabytkowym domu z XVI wieku, który dobudowano do należącej do miejskich murów obronnych baszty artyleryjskiej z otworami strzelniczymi. Budynek służył na przeciągu wieków jako dom mieszczański, powiatowa jadłodajnia i archiwum miejskie, a postać muzeum nadano mu po remoncie wykonanym w latach 1994-1995.

Wystawa poświęcona jest historii miasta, cechom i rzemiosłom. W sekcji poświęconej przyrodzie regionu można obejrzeć żywe kolonie mrówek. Muzeum prezentuje również unikatowe znaleziska archeologiczne z wykopalisk na terenie miasta – skarby zawierające monety srebrne i przedmioty z brązu.

Kontakt

Na Zadomí 1226, 549 01 Nové Město nad Metují

Wstęp