Kladské pomezí logo Kladské pomezí obszar turystyczny

Broumowska grupa kościołów

Oceń ten obiekt!
Broumov
Bezdiekow n. M. (Bezděkov n. M.), Boażanow (Božanov), Broumow (Broumov), Gwiazda (Hvězda), Herzmankowice (Heřmánkovice), Otowice (Otovice), Ruprechtice, Szonow (Šonov), Wernerzowice (Vernéřovice) i Wiżńow (Vižňov)/
tworzą niezapomnianą pamiątkę historyczną. Kościoły wybudowane na terytorim broumowskiej posiadłości klasztornej na według planów K. i K. I. Dientzenhoferów powstały w latach 1709 – 43. Każdego roku (lipiec – wrzesień) odbywa się w nich festiwal muzyczny „Za poklady Broumovska" (Za skarbami Broumowska).
Wstęp