Kladské pomezí

Broumowska grupa kościołów

Oceń ten obiekt!
Broumov
Bezdiekow n. M. (Bezděkov n. M.), Boażanow (Božanov), Broumow (Broumov), Gwiazda (Hvězda), Herzmankowice (Heřmánkovice), Otowice (Otovice), Ruprechtice, Szonow (Šonov), Wernerzowice (Vernéřovice) i Wiżńow (Vižňov)/
tworzą niezapomnianą pamiątkę historyczną. Kościoły wybudowane na terytorim broumowskiej posiadłości klasztornej na według planów K. i K. I. Dientzenhoferów powstały w latach 1709 – 43. Każdego roku (lipiec – wrzesień) odbywa się w nich festiwal muzyczny „Za poklady Broumovska" (Za skarbami Broumowska).
Wstęp