Kladské pomezí logo Kladské pomezí obszar turystyczny

Drewniany kościół Matki Bożej, Broumov

Oceń ten obiekt!
Broumov
Narodowa pamiątka kultury.
Najstarsza budowa drewniana na terytorium Republiki Czeskiej (po wypaleniu przez husytów ponownie wybudowany w r. 1459). W zadaszonym ambicie znajdują się renesansowe i empirowe grobowce i deski drewniane z zapisami kronikarskimi.
Wstęp