Kladské pomezí

Klasztor Benedyktyński, Broumov

Oceń ten obiekt!
Broumov
Narodowa pamiątka kultury.
Dzisiejszy wygląd jest wynikiem szczytowej przebudowy barokowej z 18 wieku, według projektu K. I. Dientzenhofera. Dekorację wnętrz realizowali wybitni przedstawiciele praskiego baroku. Najbardziej interesujące pomieszczenia są dostępne: wnętrze kościoła klasztornego i zakrystia, refektarz (tu jest wystawiona kopia tzw. Całunu turyńskiego, która została znaleziona w klasztorze) i biblioteka klasztorna, która należy między cenne dochowane biblioteki klasztorne w Republice Czeskiej (około 17 000 tomów).
Wstęp