Kladské pomezí

Miejsce Odpustowe Malé Svatoňovice

Oceń ten obiekt!
Malé Svatoňovice
Kościół i studzienka zaświecone „Siedmiu Radościom P. Marii" to znane miejsca odpustowe.
Niedaleko „Sad Mariański" (park leśny z siedmioma kapliczkami i droga krzyżowa z 14 drewnianymi krzyżami).
Wstęp