Kladské pomezí

Bitwa w 1866 roku

Zawartość przygotowują ...