Kladské pomezí

Na Broumovsku se narodila vlčata, dokazují záběry z fotopastí

08. 09. 2016

  • Na Broumovsku se narodila vlčata, dokazují záběry z fotopastí

K vlkům na Broumovsku přibyla dvě mláďata

Vlci, kteří se na Broumovsku usadili na podzim roku 2015 [1], přivedli letos na jaře na svět minimálně dvě mláďata. Rozmnožování potvrdili během léta pracovníci Hnutí DUHA Olomouc prostřednictvím nahraného vlčího vytí a také díky záběrům z fotopastí. V Broumovském výběžku se tak nyní prokazatelně pohybují minimálně čtyři vlci. Následující sestřih několika záběrů hrajících si broumovských vlčat mění dosavadní pohled na rozšíření vlka obecného v České republice.

Výskyt vlčích mláďat potvrzuje trend návratu těchto dříve vyhubených šelem do české krajiny

První rozmnožování vlků na našem území po více než sto letech bylo v roce 2014 zaznamenáno v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. Vlci se zde úspěšně rozmnožují již třetí rok po sobě.[2] [3] Znovuosídlení Broumovska vlky a jejich rozmnožování jen potvrzuje trend návratu těchto dříve vyhubených šelem do české krajiny. V České republice se nyní prokazatelně rozmnožily dva páry vlků.

Hnutí DUHA Olomouc v oblasti výskytu broumovských vlků v uplynulých týdnech provedlo intenzivnější monitoring zaměřený především na sběr trusu pro analýzu DNA a potravní testy. Výsledky těchto analýz jednoznačně určí původ vlků i složení jejich potravy.

Širší okolí výskytu broumovské vlčí smečky poskytuje dostatek kořisti v podobě například muflonů či srnců. Právě regulací těchto přemnožených divoce žijících kopytníků přispívají vlci k ozdravení celého ekosystému.

V oblasti však byly zaznamenány také škody na hospodářských zvířatech, které vyplývají zejména z nedostatečné ochrany pasoucích se zvířat. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR proto chovatelům kromě poradenské činnosti a součinnosti při zjištěných škodách nabízí také zapůjčení elektrických síťových ohradníků a zdrojů. Zkušenosti z německé Lužice, kde odhadem žije stovka vlků, ukazují, že škodám je možné předcházet.   

Hnutí DUHA Olomouc v rámci právě připravovaného projektu nabízí chovatelům ovcí v oblastech, které vlci nově znovuosidlují, také možnost zakoupení pasteveckých strážních psů k ochraně stád, zapůjčení elektrických ohradníků a další odborné konzultace v této problematice.

Videozáznam byl pořízen v rámci projektu podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska „Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000“ (více na http://monitoring.selmy.cz) na kterém spolupracuje Hnutí DUHA Olomouc, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Univerzita Karlova v Praze, Ostravská univerzita a Správy Krkonošského národního parku a Národního parku České Švýcarsko.

Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc řekl: „Postupný návrat vlků do Čech souvisí s rozšiřujícími se nížinnými populacemi vlků v Německu a západním Polsku, kde žije dohromady kolem 70 vlčích smeček. Záběry vlčat na Broumovsku jsou jedinečné a dokazují, že i v naší krajině šelmy mohou trvale žít, pokud jim to dovolíme. Jak ukazují zkušenosti z řady evropských zemí včetně sousedního Německa, výskyt vlků není v protikladu s chovem ovcí, ale pro snížení škod je potřeba realizovat preventivní opatření. Hnutí DUHA i státní ochrana přírody proto s chovateli o problémech debatuje a nabízí jim podporu.

Petr Kafka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Východní Čechy, Správy CHKO Broumovsko řekl: „Když jsme se před třemi lety dozvěděli o ojedinělém výskytu vlků, kteří přes Broumovsko pouze migrovali, nenapadlo nás, že se zde v tak krátkém období budeme setkávat s vlky pravidelně. Podle pozorování a pobytových stop zjištěných během uplynulého roku však můžeme říci, že s vlky je potřebné v oblasti počítat dlouhodobě. Vlci do naší krajiny patří a právě proto se snažíme místním chovatelům hospodářských zvířat nabízet účinnou podporu.“

Petr Urban, předseda Okresního mysliveckého spolku Náchod, řekl: „Výskyt vlka na Broumovsku dokazuje systematičnost a důslednost současné právní úpravy na úseku ochrany přírody a krajiny, jak České republiky, tak Evropské unie. Zlepšení přírodních podmínek na čím dál rozsáhlejších území celé Evropy zvyšuje perspektivu existence vlka a s tím spojenými zvyšujícími se stavy této šelmy. Toto všechno s sebou samozřejmě nese i negativa v podobě nesouhlasu části veřejnosti. Příchod takového druhu na území, kde byl dávno vyhuben z důvodu způsobení možných škod na různých aktivitách člověka, je asi v současnosti nejčastějších argumentem. Tak jako výskyt dalších druhů, možnost výskytu vlka v závislosti na jeho ochraně, byl předpokládán. A to ne jestli, ale kdy. Proto je v tuto chvíli třeba seriózní a konstruktivní debaty se zainteresovanými subjekty, jak ze strany ochrany přírody, tak i zemědělci a myslivci“

Poznámky:

[1] Vlka na Broumovsku zachytila fotopast: http://broumovsko.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/tiskove-zpravy/vlka-na-broumovsku-zachytila-fotopast/

[2] Vlčí smečka v CHKO Kokořínsko-Máchův kraj se opět rozrostla: http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/potvrzeno-vlci-smecka-v-chko-kokorinsko-machuv-kraj-se-opet-rozrostla/

[3] Další záběry vlků z CHKO Kokořínsko-Máchův kraj:

https://www.youtube.com/watch?v=V_OiJBgkunk

https://www.youtube.com/watch?v=L-tgao-HJ94


Kontakty:

Miroslav Kutal, Hnutí DUHA Olomouc (expert na velké šelmy), miroslav.kutal@hnutiduha.cz, tel. 728 832 889

Petr Kafka, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Východní Čechy, Správa CHKO Broumovsko (zoolog): petr.kafka@nature.cz, tel. 724 938 137

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (tisková mluvčí): karolina.sulova@nature.cz, 724 102 406


Autor zprávy:
Petr Kafka
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Správa CHKO Broumovsko

Zdroj foto: www.broumovsko.ochranaprirody.cz