Kladské pomezí

Loga

Loga

Logo Kladského pomezí

Autorem loga Kladského pomezí je Jan Flieger z Broumova, který zároveň vytvořil závazný grafický manuál užití loga. Manuál určuje jednotný vizuální vzhled realizovaných aktivit, vč. propagace a marketingu.

KP logo

Pro propagaci a marketing Kladského pomezí a pro realizované aktivity je dále používána varianta základního loga. K dispozici je základní logo a podélné logo v několika barevných modifikacích.

Logo Kladské pomezí - Krajina příběhů

1. Logo Kladského pomezí