Kladské pomezí

Plán činnosti

  • untitled-image

Plán činnosti ke stažení

Stručný přehled aktivit na sezonu 2022 destinační společnosti Kladské pomezí, o.p.s.

•     Úprava lyžařských běžeckých tratí -  prosinec 2021–únor 2022
Realizace projektu na údržbu lyžařských běžeckých tratí v sezoně 2021/2022. Zajištění elektronické evidence úpravy stop a provoz webu ski.kladskepomezi.cz s nejaktuálnějšími informacemi o stavu tratí.

•     Implementace strategie pro turistickou oblast Kladské pomezí 2021/2025 
Implementace strategického dokumentu pro období 2021-2025 do jednotlivých výstupů destinační společnosti – logo, claim, noviny, ostatní tiskoviny, marketingová komunikace.

•     Katalog ubytování – leden 2022
On-line nabídka ubytovacích kapacit z celého regionu. Inovovaný katalog na www.kladskepomezi.cz s možností tisku a selekce jednotlivých oblastí regionu. Členové uvedení v rozšířené verzi zdarma pro ostatní zpoplatněno.

•     Čapek – jaro 2022
Aktualizace webu s čapkovskou tematikou v rámci Královéhradeckého kraje, nabídka výletů a pobytů, spolupráce se soukromým sektorem a zpracování nabídky navazující na předešlou spolupráci pro města a obce. 

•     Božena – jaro 2022
Produkt, který pokračuje v linií představování významných literátů našeho regionu konkrétně Boženy Němcové. Bude zpracován návrh na projekt navazující na předcházející spolupráci s městy Česká Skalice a Červený Kostelec s cílem dotisku publikace BOŽENA a on-line propagace v návaznosti na výročí 160. let od úmrtí spisovatelky.

•     Vydání turistických novin – červen 2022
Nově se budeme snažit do novin zapracovat nový koncept, který vzešel z výše uvedené strategie. Noviny budou celoroční v novém formátu a nákladu.

•     Léto v Kladském pomezí 2022 – představení sezonních novinek – květen 2022
Konference před zahájením turistické sezony s představením novinek na sezonu 2022 jednotlivými aktéry cestovního ruchu.

•     Setkání informačních center – duben, říjen 2022
Dvakrát ročně probíhá setkání IC za účelem výměny informací, distribuce propagačních materiálů.

•     Provoz cyklobusů – květen–září 2022
Zajištění provozu cyklobusů v roce 2022 včetně propagace.
 
•     Toulavý baťoh – květen–září 2022
Realizace projektu pro rodiny s dětmi v podobě vydání ilustrované mapy, sezonní soutěže, spolupráce s Rodinnými pasy.

•     Certifikace a propagace regionálních produktů – podzim 2022
Certifikace nových regionálních výrobků a jejich propagace.

•     Spolupráce s institucemi – průběžně
Podílení se na aktivitách Královéhradeckého kraje, spolupráce s CzechTourismem a Ministerstvem pro místní rozvoj – měření dopadů příhraniční spolupráce.

•     Poskytování servisu subjektům působícím v cestovním ruchu – průběžně
Začlenění do systému propagace celého regionu, distribuce materiálů, poskytování mapových podkladů, fotografií regionu, tvorba nástěnných venkovních map.

•     Webová prezentace – průběžně
Provoz a aktualizace oficiální webové prezentace regionu Kladské pomezí,  podpora návštěvnosti – on-line marketing.

•     Sociální sítě – průběžně
Prezentace regionu pomocí sociálních sítí – Facebook, Instagram. Aktuality, komunikace, on-line marketing.

•     Osvěta obyvatel ve vztahu k cestovnímu ruchu – průběžně
Vydávání informačního bulletinu, spolupráce s médii, pořádání akce na ukončení turistické sezony, nabídka školení.

•     Hodnocení ukazatelů efektivity destinačního managementu – průběžně
Kvantitativní a kvalitativní parametry – profil návštěvníka, sledování návštěvnosti ve vybraných subjektech, hromadných ubytovacích zařízeních, délka pobytu, analýza webu, sociálních sítí.