Kladské pomezí logo Kladské pomezí turistická oblast

Plán činnosti

Aktualizováno

  • untitled-image

Plán činnosti ke stažení

Stručný přehled aktivit na sezonu 2021 destinační společnosti Kladské pomezí, o.p.s.

•     Úprava lyžařských běžeckých tratí -  prosinec 2020–únor 2021
Realizace projektu na údržbu lyžařských běžeckých tratí v sezoně 2020/2021. Zajištění elektronické evidence úpravy stop a provoz webu ski.kladskepomezi.cz s nejaktuálnějšími informacemi o stavu tratí.

•     Tvorba strategie pro turistickou oblast Kladské pomezí 2021/2025 - červenec 2020–březen 2021
Realizace strategického dokumentu pro období 2021-2025 a schvalovací proces.

•     Katalog ubytování – jaro 2021
Nově on-line nabídka s prezentací ubytovatelů z celého regionu spojená s novou vizualizací sekce „ubytování“ na webu kladskepomezi.cz a novou administrací pro ubytovatelé a infomační centra.

•     Čapek – březen 2021
Aktualizace webu s čapkovskou tematikou v rámci Královéhradeckého kraje, nabídka výletů a pobytů, spolupráce se soukromým sektorem a zpracování nabídky navazující na předešlou dvouletou spolupráci pro města a obce.

•     Božena – březen 2021
Produkt, který pokračuje v linií představování významných literátů našeho regionu konkrétně Boženy Němcové. Budě nově zpracována nabídka aktivit navazující na předešlý projekt s městy Česká Skalice a Červený Kostelec.

•     Vydání letních a zimních turistických novin – květen, říjen 2021
Každoročně vydávaná publikace v celkovém nákladu 15 000 a 5000 ks.

•     Léto v Kladském pomezí 2021– představení sezonních novinek – duben 2021
Dubnová konference s představením novinek na sezonu 2021 jednotlivými aktéry cestovního ruchu.

•     Setkání informačních center – duben, říjen 2021
Dvakrát ročně probíhá setkání IC za účelem výměny informací, distribuce propagačních materiálů.

•     Provoz cyklobusů – květen–září 2021
Zajištění provozu cyklobusů v roce 2021 včetně propagace.
 
•     Toulavý baťoh – květen–září 2021
Realizace projektu pro rodiny s dětmi v podobě vydání ilustrované mapy, sezonní soutěže, spolupráce s Rodinnými pasy.

•     Festival zážitků - 1.7. – 31.8.2021
Realizace projektu zaměřeného na zážitkový cestovní ruch. V roce 2021 bude na osmi místech česko-polského pohraničí připravena nabídka zážitků v různých atraktivitách s tematikou tradice.

•     Certifikace a propagace regionálních produktů – podzim 2021
Certifikace nových regionálních výrobků a jejich propagace.

•     Spolupráce s institucemi – průběžně
Podílení se na aktivitách Královéhradeckého kraje, spolupráce s CzechTourismem a Ministerstvem pro místní rozvoj – měření dopadů příhraniční spolupráce.

•     Poskytování servisu subjektům působícím v cestovním ruchu – průběžně
Začlenění do systému propagace celého regionu, distribuce materiálů, poskytování mapových podkladů, fotografií regionu, tvorba nástěnných venkovních map.

•     Webová prezentace – průběžně
Provoz a aktualizace oficiální webové prezentace regionu Kladské pomezí,  podpora návštěvnosti – on-line marketing.

•     Sociální sítě – průběžně
Prezentace regionu pomocí sociálních sítí – Facebook, Instagram. Aktuality, komunikace, on-line marketing.

•     Osvěta obyvatel ve vztahu k cestovnímu ruchu – průběžně
Vydávání informačního bulletinu, spolupráce s médii, pořádání akce na ukončení turistické sezony, nabídka školení, spolupráce s ČSKS.

•     Hodnocení ukazatelů efektivity destinačního managementu – průběžně
Kvantitativní a kvalitativní parametry – profil návštěvníka, sledování návštěvnosti ve vybraných subjektech, hromadných ubytovacích zařízeních, délka pobytu, analýza webu, sociálních sítí.