Kladské pomezí logo Kladské pomezí turistická oblast

Plán činnosti

Aktualizováno 08. 06. 2017

  • untitled-image

Plán činnosti ke stažení

Plán činností na rok 2016

Účast na veletrzích

Přímá účast na veletrhu v rámci expozice Východní Čechy - Královéhradecký a Pardubický kraj – RegionTour Brno, Infotour Hradec Králové. Nepřímá účast na veletrhu Reisemarkt Dresden, Slovakiatour Bratislava, Wroclaw (není zatím potvrzeno).

Úprava běžeckých lyžařských tratí

Projekt, který je z dotačního titulu Královéhradeckého kraje a v jehož rámci budeme ve spolupráci s oblastmi v Kladském pomezí realizovat údržbu lyžařských běžeckých tras v sezoně 2015/2016.

Skibusy

Ve dnech od 26.12. 2015 do 27. 2. 2016 bude BRANKA, o.p.s. zajišťovat spolu s firmou CDS Náchod provoz skibusů. Skibusy budou provozovány na dvou linkách – Náchod-Karlow a Náchod – Odolov. Cyklobusy Kladským pomezím Projekt, který má více než desetiletou tradici, bude opět v roce 2016 realizován. Cyklobusy provozujeme na linkách Hradec Králové - pomezní boudy a Náchod - Karlow.

Letní turistické noviny

Noviny jsou vydávány 6-tou sezonu ve stejné podobě, jejich obliba má vzrůstající tendenci. Letní noviny - distribuce – duben, květen – náklad 25 000 ks. Jejich součástí bude i inzertní část. Na jejich tvorbě se budou opět podílet i informační centra Kladského pomezí.
Zachování stávajícího konceptu, který bude přizpůsoben ekonomické situaci. Zimní noviny nahradí přehledný leták s mapou a vyznačenými lyžařskými trasami a středisky.

Katalog ubytování

Tištěná nabídka ubytovacích kapacit z celého regionu. Inovovaný katalog vychází v nákladu 2 500 kusů. Pro členy Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí je služba zcela zdarma. Distribuce IC, turistické cíle, veletrhy CR, IC Praha, H.Králové.

www.kladskepomezi.cz

Provozujeme webové stránky Kladského pomezí, kde propagujeme celé turisticky významné území, poskytujeme prezentaci ubytovatelům a oslovujeme návštěvníky konkrétními tipy na výlety, nabídkou pořádaných akcí atd.

Facebook

Spravujeme profil na Facebooku, kde sledujeme především zpětnou vazbu návštěvníků Kladského pomezí.

ski.kladskepomezi.cz

Provoz zimní stránky, které slouží k poskytnutí aktuálních informací o údržbě lyžařských běžeckých tratí, sněhových podmínkách a nabídce konkrétních tipů na výlety.

www.kladskepomezidetem.cz

Stránky zaměřené na rodiny s dětmi, pomohou jednoduše a rychle vyhledat tipy na výlety pro děti jakéhokoli věku, za každého počasí. V roce 2014 byly oceněny v celostátní soutěži Tour Region Film v Karlových Varech, kde získaly 1.místo.

Setkání informačních center minimálně 2 x ročně

Pořádáme setkání informačních center, které slouží nejen k distribuci propagačního materiálu, ale také k předávání informací a koordinaci aktivit v rámci cestovního ruchu.

Projekty

Toulavý baťoh

Projekt byl realizován v roce 2014 za podpory Euroregionu Glacensis. Produkt pro rodiny s dětmi zahrnuje webový portál, magnetické mapy, pracovní sešity, ilustrovanou mapu sloužící zároveň jako cestovatelská hra. Pro udržení kvality a rozsahu nabídky bude třeba pro rok 2016 vydat ilustrovanou mapu a nakoupit motivující odměny, organizovat akce ve spolupráci se subjekty CR.