Kladské pomezí

TOP aktivity

 • 25 let

Proč jsme tady

Naším posláním je nabídnout široké spektrum zážitků domácím i zahraničním návštěvníkům, a tím postupně zvyšovat ekonomické příjmy regionu tak, aby to bylo v souladu s potřebami místních obyvatel a ochranou přírody. Proto propojujeme veřejný a soukromý sektor, spolupracujeme s národními institucemi, tvoříme produkty cestovního ruchu, poskytujeme služby subjektům působícím v cestovním ruchu, koordinujeme činnost informačních center. Stále více se orientujeme na on-line marketingové aktivity, prioritou je také soustavné zkvalitňování služeb vůči našim partnerům. Jsme certifikovanou organizací destinačního managementu.

25 let - fotka 1

Nej aktivity

 • Božena

  Turistický produkt představující životní příběh a místa pobytu nejslavnější české spisovatelky Boženy Němcové. Vše, co potřebujete vědět o jejím životě, díle, tipy na výlety, výstavy a další zajímavosti jsou připraveny na www.kladskepomezi.cz/bozenanemcova

 • Čapek

  Světoznámý spisovatel Karel Čapek a jeho neméně slavný bratr Josef a sestra Helena měli výjimečný vztah ke svému rodnému kraji, ale také mezi sebou. Na stránkách   www.karelcapek.cz najdete mimo neobyčejných příběhů jejich života a díla také tipy na výlety, ubytování a jídlo v místech jejich pobytu v rámci celého Královéhradeckého kraje

 • Festival zážitků

  Nejrozsáhlejší projekt v historii organizace Kladské pomezí podpořil vznik 200 zážitkových akcí na 27 různých místech na české a polské straně ty odhadem navštívilo přibližně 20 tis. návštěvníků. www.festivalzazitku.cz

 • Toulavý baťoh

  Nejstarší z turistických produktů, který získal v roce jeho vzniku 1.místo v soutěži Tourfilm. Už osm let pomáhá rodinám s dětmi při plánovaní jejich dovolené a výletů. Každoročně   aktualizovaná tištěná mapa a s tím spojená cestovatelská soutěž si získává stále více příznivců. www.toulavybatoh.cz

 • Regionální produkt

  Od vzniku certifikace regionálních výrobků v roce 2016, pod ochrannou značkou Regionální produkt – Kladské pomezí, bylo certifikováno již 18 regionálních výrobků z Kladského pomezí. Prostřednictvím informačních center Kladského pomezí je možné většinu z nich nabízet všem příchozím turistům.

 • Úprava lyžařských běžeckých tratí

  „Krajina Kladského pomezí je v zimních měsících nejen krásná, ale svým reliéfem také vhodná pro běžecké lyžování“ To je ústředním mottem webu ski.kladskepomezi.cz , který na mapě přehledně zobrazuje sjízdné lyžařské tratě, těch je spolu se sousedním Broumovskem téměř 300 km. Když se zima vydaří, stroje na úpravu běžeckých stop jich díky podpoře Královéhradeckého kraje upraví během sezony až 3 tisíce km.

 • Turistické noviny

  Dvakrát ročně vydávané turistické novinky se tisknou už od roku 2009. Celkem se jich k turistům a návštěvníkům za celou dobu jejich existence dostalo téměř půl milionu výtisků. Od roku 2022 získali podobu magazínu – tedy v novém formátu a kvalitě papíru.

 • Cyklobus

  Od roku 2004, kdy vyjel první autobus s vlekem pro přepravu kol, bylo přepraveno více než 150 tisíc cestujících. Tato služba je provozována díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje s cílem přiblížit cyklistům nejbližší horské regiony – Stolové hory v Polsku, Krkonoše a Orlické hory.

 • Rozhledny

  Největší investiční projekt z přeshraniční spolupráce, který jsme v naší pětadvacetileté historii realizovali a díky němu byli schopni obohatit Kladské pomezí o tři nově postavené rozhledny – Čáp v Teplických skalách, Žernov ve stejnojmenném městysi a rozhlednu Na Signálu v obci Horní Radechová.

25 let - fotka 2

Naše nej čísla

1. místo v soutěži Velká cena cestovního ruchu za nejlepší elektronickou komunikaci v roce 2016 pro webový portál www.kladskepomezi.cz

1. místo v soutěži o Nejinspirativnější projekt roku 2014 a 2015 – stavba rozhleden

1. místo v soutěži Tourfilm v roce 2014 za multimédia pro projekt Toulavý baťoh

Stavba 3 rozhleden Na Signálu, Žernov a Čáp

Provoz 2 linek cyklobusů již od roku 2004

Více než 150 tisíc lidí přepravených cyklobusy

Sněžné skútry a rolby upravily již více než 20 000 km lyžařských běžeckých tratí

Za celou dobu existence bylo vydáno téměř 1,4 milionů kusů propagačních materiálů

18 výrobců získalo certifikát Regionální výrobek Kladské pomezí

V roce 2018 bylo evidováno 429 tisíc přenocování, což je nejvíce za posledních 10 let

22 milionů Kč vyčerpáno z Evropských fondů na námi realizované projekty

25 let - fotka 3

Milníky

 • 2020

  Božena – turistický produkt představující životní příběh a místa pobytu nejslavnější české spisovatelky Boženy Němcové

 • 2019

  Severní část území – Broumovsko se stalo samostatnou destinací. Došlo ke sjednocení názvu organizace s názvem turistické oblasti. Původní název Branka, o.p.s. se od září 2019 změnil na název Kladské pomezí, o.p.s.

 • 2018

  Festival zážitků (2018 – 2021) – turistický česko-polský turistický produkt zaměřený na zážitkový cestovní ruch
  Čapek – turistický produkt zaměřený na poznávání míst spojených s pobytu slavné sourozenecké trojice – Karla, Josefa a Heleny Čapkových

 • 2016

  1. místo v národní soutěži Velká cena cestovního ruchu za nejlepší elektronickou komunikaci - internetové stránky www.kladskepomezi.cz
  Vznik značky Regionální produkt – Kladské pomezí – udělení ochranné známky prvním dvěma regionálním výrobcům

 • 2015

  Dokončení stavby rozhleden Žernov a Na Signálu
  Vznik nové marketingové strategie 2015 – 2020
  Konání sympozia Kladské pomezí – příběh budoucnosti?

 • 2014

  1. místo v soutěži Tourfilm za multimédia pro projekt Toulavý baťoh
  Dokončení stavby rozhledny Čáp v Adršpašsko-teplických skalách

 • 2013

  Kladské pomezí – krajina příběhů – ukončení projektu
  Vytvoření programové nabídky se soutěží pro rodiny s dětmi – Toulavý baťoh

 • 2012

  Uspořádání konference Kladské pomezí – krajina příběhů, kterou navštívilo více než 500 účastníků

 • 2011

  Realizace projektu 47 výletů v Kladském pomezí
  Zpracování marketingové strategie destinace na období 2010 – 2015

 • 2010

  Zahájení realizace projektu „Kladské pomezí - Krajina příběhů“ - doposud největšího marketingového projektu v historii Branky, o.p.s.

 • 2009

  Vznik nového loga Kladského pomezí s novým grafickým designem, používaným do roku 2022
  První vydání letních turistických novin

 • 2008

  Podpora a koordinace úpravy lyžařských běžeckých tratí – zahájení projektu

 • 2007

  Realizace česko - polského projektu Kladské pomezí bez hranic zaměřeného na marketing

 • 2006

  Vznik nových internetových stránek se systémem pro správu obsahu webu pod doménou www.kladskepomezi.cz, na kterém se podílí jednotlivá informační centra.

 • 2005

  Linka cyklobusů Hradec Králové – Pomezní boudy - zahájení provozu

 • 2004

  Masarykův okruh - zajištění cykloznačení a informačních stojanů

 • 2003

  Národní trasa č. 22 - zajištění značení

 • 2002

  Značení cyklotrasy Rtyně v Podkrkonoší, Červený Kostelec, Náchod - zajištění a koordinace včetně vydání map a jejich umístění do stojanů v terénu

 • 2001

  Vznik internetových stránek regionu Kladské pomezí

 • 2000

  Přeměna nadace Branka na Branka, o.p.s.

 • 1999

  První vydání materiálu Přehled ubytovacích kapacit

 • 1998

  První účast organizace na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 98 v Brně ve spolupráci s okresním úřadem

25 let - fotka 4 25 let - fotka 5 25 let - fotka 6 25 let - fotka 7 25 let - fotka 8 25 let - fotka 9 25 let - fotka 10