Kladské pomezí

3K platforma Kladské pomezí

3K platforma je prostředek pro šíření názorů v oblasti rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Kladském pomezí. Jejím cílem je spolupráce, řízení činností a možnost setkávání se s aktéry cestovního ruchu ze soukromého i veřejného sektoru.

Kladské pomezí o.p.s. pracuje v rámci 3K platformy v setkávání kooperaci, koordinaci a komunikaci. Podmínky 3K platformy v Kladském pomezí naplňují:

 • Pravidelná setkání správní rady Kladské pomezí, o.p.s. a představenstva Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, z.s., která se uskutečňují minimálně 4x ročně. Tato platforma má celkem 11 členů. Jsou to zástupci samosprávy: Náchod, Červený Kostelec, Rtyně v Podkrkonoší, Velké Poříčí, České Skalice, Úpice, Hronov, zástupci podnikatelských subjektů: Autokemp Rozkoš, Hotel Rajská zahrada, CDS Náchod, zástupce neziskového sektoru: Dobrovolný svazek obcí. Cílem setkání přestavení dílčích aktivit a plánů dle schváleného ročního plánu, diskuze nad dalšími plánovanými aktivitami, vzájemná informovanost, schvalování navrhovaných aktivit a hospodaření.
 • Pořádání konference Léto v Kladském pomezí, které je pořádáno pravidelně již čtvrtým rokem před zahájením letní turistické sezony. Jednotliví členové prezentují svou činnost pro daný rok a představují přítomným novinky na nadcházející turistickou sezonu. Tím dochází k výměně informací a vzájemné spolupráci a také usměrňování činností jednotlivých aktérů. Díky této platformě se každoročně sejde přibližně 30 aktérů cestovního ruchu. Informace o nejaktuálnějším setkání jsou k dispozici zde.
 • Spolupráce a setkání informačních center Kladského pomezí

  Na území TVÚ Kladské pomezí celkem 11 informačních center, která dlouhodobě a úzce spolupracují s Kladské pomezí, o.p.s. Podílí se na aktualizaci webových stránek, tvorbě a aktualizaci databáze turistických informací, sběru potřebných dat a informací pro přípravu tiskovin, účastní se veletrhů.

  Každoročně se konají zpravidla dvě setkání. V roce 2020 se proběhla tři, první se uskutečnilo online, druhé bylo uspořádáno v Malých lázních v Náchodě-Bělovsi a třetí se z důvodu nepříznivé epidemiologické situace opět odehrálo online. Podobná situace se opakovala i v roce 2021. První jarní setkání proběhlo online, osobně se zástupci infocenter setkali v červnu

  Mimo to probíhá během roku komunikace on-line s cílem výměny zkušeností a informací, příprava na veletrhy, příprava Katalogu ubytování, koordinace a rozdělení některých aktivit.

  Valná hromada Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí