Kladské pomezí

Informační centra Kladského pomezí se letos podruhé sešla on-line

14. 10. 2020

  • Informační centra Kladského pomezí se letos podruhé sešla on-line
V úterý 13. října 2020 proběhlo podzimní setkání zástupců informačních center našeho regionu s představiteli Kladského pomezí. Aktuální situace, podobně jako na jaře, neumožnila sejít se osobně, a proto byla opět zvolena forma videokonference.

Pracovníci informačních center nejprve zhodnotili letošní turistickou sezónu v Kladském pomezí. Většina z nich se shodla na tom, že v létě došlo k nárůstu návštěvnosti oproti předchozímu roku. Naopak v říjnu nastal opět výrazný pokles v souvislosti s vývojem epidemiologické situace a zaváděním restrikcí v oblasti kultury a volnočasových aktivit. 

Markéta Venclová a Lenka Lembejová z Kladského pomezí, o.p.s. provedly ohlédnutí za letošní činností destinační společnosti a nastínily výhled do budoucna v souvislosti s přípravou nové strategie rozvoje cestovního ruchu v regionu na období 2021-2025. Setkání IC Stěžejními projekty letošního roku byly Božena 200, Čapek a Toulavý baťoh. Stejně jako v předchozích letech byl zajištěn provoz cyklobusů, ale oproti loňskému roku byl zaznamenán pokles přepravených osob, což souvisí mimo jiné i s tím, že linka k polským sousedům mohla zahájit svůj provoz až začátkem července. Dále bylo realizováno několik marketingových kampaní a mediálních výstupů. Mezi ně patří například pořady Výleťák a Cyklotoulky či reportáž v Toulavé kameře. Ve spolupráci s agenturou CzechTourism proběhly soutěže s Toulavým baťohem na rádiu Frekvence 1 a v pořadu Snídaně s Novou. Uskutečněn byl také presstrip novináře z francouzského magazínu GEO, jehož prosincové vydání bude věnováno České republice. Marketingové kampaně probíhaly ve vlacích ČD, na Seznam.cz a také na Facebooku.

A jaké jsou výhledy na rok 2021? Na začátku příštího roku budou dokončeny přípravy nové marketingové strategie Kladského pomezí, aby mohlo dojít k jejímu konečnému schválení. Před zahájením sezóny je v plánu účast na dvou veletrzích cestovního ruchu v Praze a v Bratislavě. Od jara budou probíhat přípravy na poslední ročník Festivalu zážitků a pokračovat bude cestovatelská hra s Toulavým baťohem, jejíž slosování o hlavní ceny za obě dvě sezóny proběhne v říjnu 2021. Novinkou oproti předchozím rokům bude vydání Katalogu ubytování pouze v elektronické podobě. Výšivka z rybích šupin V průběhu setkání byly “íčkařům” alespoň na dálku představeny také nově certifikované regionální produkty Kladského pomezí, kterými jsou výšivky z rybích šupin paní Kollové z Jaroměře a dále látkové panenky, Malovánky a “Pekseso” textilních řemesel paní Terézie Kalinayové.