Kladské pomezí

Popřáli nám

  • Popřáli nám

Přejeme destinační společnosti Kladské pomezí k 25.letému výročí mnoho sil a odhodlání. Jděte svojí cestou a mějte ze své práce radost. Vaše každodenní snaha je vidět a toto krásné výročí to dokumentuje.

CDS NáchodChtěl bych vyjádřit poděkování Kladskému pomezí za podporu, vstřícnost a lidský přístup. Zvláště pak za profesionalitu a milá setkávání. V této přetěžké době, která nám nedává vydechnout je vzájemná propojenost a ochota pomoci tou nejdůležitější hodnotou. Přeji za celý tým Hotelu U Beránka Vám, Vašim partnerům a kolegům, hodně štěstí, pevné zdraví a lepší zítřky, bez konfliktů, válek a nemocí. Buďme k sobě tolerantní, lidští a važme si jeden druhého. Není to klišé. Je to naprostá pravda. Pojďme si navzájem pomáhat a najděme v sobě jen to dobré a výjimečné. Než být zamračený je lépe, vše přetavit v humor. Jak, kdysi řekl Jan Werich: ”Humor je boj s lidskou blbostí. V tomto boji nemůžete nikdy vyhrát. Ale nikdy v něm nesmíte ustat.”.

Vše nejlepší do dalších 25 let!

Pavel Rys, Hotel U BeránkaK letošnímu výročí 25. let existence Kladského pomezí musím konstatovat „Jak ten čas letí.“ Pamatuji si založení a těžké počátky činnosti sdružení Branka. Jako tehdejší místostarosta obce jsem se účastnil několika jednání a vím, že se činnost sdružení rodila pomalu a odvíjela od aktivity jednotlivců – dobrovolníků, kteří si tuto činnost přibrali ke své práci. Plného smyslu tento svazek dostal teprve po profesionalizaci a zaměstnání stálých pracovnic. K tomu je nutno dodat, že společnost měla štěstí na dobrý výběr manažerek, které potvrzují význam slova „manažer“. „Kladskému pomezí“ tedy přeji, aby se pod současným vedením a managementem dál rozvíjel, lákal do našeho kraje víc a víc turistů, kteří podpoří jeho ekonomiku a další rozvoj. Máme tu místa, která za to stojí.

Ing. Josef Kulek, starosta obce Provodov - ŠonovNejprve si dovolím poděkovat za perfektní vedení této destinační společnosti, která je na trhu již 25 let a poskytuje nám partnerům skvělé zázemí a servis v oblasti turismu. Za čtvrt století se podařilo vydobýt na turistickém trhu své místo. Nebyla to lehká práce, ale vyplatila se.

Kladskému pomezí a jeho zaměstnancům přeji dalších úspěšných 25 let, zdravou mysl, dobré nápady a finanční stabilitu.

Díky vám můžeme tvořit společný příběh v této malebné krajině, krajině příběhů.

Vladimír Provazník, starosta obce Malé Svatoňovice


Přání - fotka 4

Naše partnerství s Kladským Pomezím bylo uzavřeno roku 2017. Spolupráci jsme ale zahájili již o něco dříve - ještě jako součást Města Jaroměř - a to kolem roku 2013.

Kladské Pomezí o.p.s. usnadňuje nejen nám propagaci významných akcí a novinek, společně jsme realizovali Den s Toulavým baťohem přímo v Josefově, každoročně se účastníme setkání, kde jsou představovány inspirativní novinky pro blížící se turistickou sezonu. Oceňujeme zprostředkování přínosných workshopů v rámci marketingu, dodávání propagačních materiálů dalších památek a organizací, distribuci našich letáků i hezky zpracované webové stránky, které usnadňují návštěvníkům nalezení zajímavých turistických cílů a zážitků v naší oblasti.

Přejeme všem, kteří jsou součástí Kladského pomezí, spoustu další energie ke spolupráci a rozvíjení cestovního ruchu v této příhraniční krajině skalních měst, stolových hor, malebných přírodních zákoutí, vojenské historie i mnoha neobyčejných příběhů význačných osobností.

Zaměstnanci turistického areálu Bastion No. I a podzemí v Josefově a zaměstnanci MKS Jaroměř


Přání - fotka 5

25 let je důležitý mezník v životě. Je to velký kus života, činnosti, práce, radostí a starostí. Společnost Kladské pomezí slaví právě v letošním roce 25 let své činnosti. A troufám si říct, že úspěšné činnosti. Její činnost ovlivnila mnoho lidí nejen z oblasti cestovního ruchu. Práce na propagaci našeho kraje je mravenčí a dlouhodobá a její výsledky nejsou vidět hned, ale jsou. Chtěly bychom tedy poděkovat za tuto práci a zároveň popřát i mnoho dalších úspěchů při propagaci našeho regionu, a i České Skalice a při popularizace našeho krásného prostředí.

Zuzana Jungwirthová a Gabriela Jiránková


Přání - fotka 6

U příležitosti letošního výročí 25 let existence společnosti Kladské pomezí bude jistě mnoho důvodů k bilancování – vždyť za tu dobu bylo uděláno hodně úspěšné práce.

Podle našeho názoru bude jistě mnoho důvodů k oslavám – rádi k tomuto výročí připijeme s hornickým Zdař Bůh.

Jsme rádi, že i Důl Jan Šverma o.p.s. je již několik let členem a může se podílet na rozvoji cestovního ruchu na rozhraní okresů Trutnov a Náchod.

Hornictví na svazích Jestřebích hor od Markoušovic u Trutnova až po Hronov zajišťovalo po staletí (od konce 16.) těžkou obživu obyvatelům tohoto regionu, vrchol, ale i konec těžby černého uhlí a měděné rudy byl ve 20. století.

Pro budoucí generace zůstanou na toto období v terénu jen některá zachovalá ústí uzavřených štol a u některých z nich i výtoky důlních vod, tabule na naučných trasách, zarostlé kopečky bývalých odvalů, na Odolově po bývalém dole Zdeněk Nejedlý areál věznice a stále činná báňská záchranná služba, ve Rtyni v muzeu hornická expozice.

Jsme rádi, že se nám podařilo zpřístupnit veřejnosti část bývalého měděného dolu Bohumír v Jívce a začlenit jej do turistických cílů, které v Kladském pomezí propagujete.

U nového parkoviště před areálem společnosti GEMEC – UNION a.s. a dolu Bohumír v Jívce jsme umístili tabuli se vzpomínkou na otce sourozenců Čapkových, Mudr. Antonína Čapka. V přístřešku u parkoviště jsou i obrázky pana Václava Jiráska některých bývalých dolů Jestřebích hor.

Naším cílem je rozšířit prohlídkový okruh v podzemí dolu Bohumír o zpřístupnění části prvního patra. Snad se tím zájem o náš důl ještě mezi turisty zvýší.

V Žacléři usilujeme o prohlášení souboru památek jámy Julie a Jan ve zpřístupnělém hornickém skanzenu za národní.

Věříme, že naše cíle i s Vaší podporou a případně i pomocí jsou dosažitelné.

Přejeme Vám a celé destinační společnosti Kladské pomezí, všem obyvatelům v Kladském pomezí pevné zdraví a štěstí.

Vám osobně neutuchající chuť do další práce.

Ing. Karel Novotný, ředitel Důl Jan Šverma o.p.s.


Přání - fotka 7
Přání - fotka 8