Kladské pomezí logo Kladské pomezí turistická oblast

Dokumenty

Dokumenty

1. Turistické noviny — objednávka inzerce

2. Sympozium Kladské pomezí - příběh budoucnosti?

3. Strategie Kladského pomezí

4. Organizační struktura

5. Plán činností

6. Katalog ubytování

7. Přihláška do Svazu cestovního ruchu

8. B2B pakety zájezdů

9. Výzva k vytvoření partnerství v projektu_únor 2016

10. Dodatečná výzva k vytvoření partnerství v projektu_květen 2016

11. Regionální produkt - Kladské pomezí