Kladské pomezí

Pěší turistika

Při svých toulkách regionem oceníte dobře značené turistické trasy, které vás zavedou nejen na všechna atraktivní místa, ale i k neprávem opomíjeným skrytým pokladům.

Turistické značení vás neopustí ani v úzkých skalních roklinách. Na svých cestách městy, skalamiúdolími se budete moci seznámit s přírodními a kulturními památkami celé oblasti.

Při přechodech Broumovských stěn Jestřebích hor si užijete nádherných výhledů do okolní krajiny. Za dobrého počasí budete mít možnost dohlédnout až na Sněžku či Kralický Sněžník.

Nechte se inspirovat naším výběrem výletů pro vás. Informace o výletech najde v sekci Tipy na výlety. Název položky Pěší turistika v Kladském pomezí, foto: Jan Záliš


Severní stezka Via Czechia v oblasti Kladského pomezí a Broumovska

Pěší trasa Severní stezky Via Czechia vede přes celou Broumovskou vrchovinu, a to rozhodně nikoli nejpřímější cestou. Naopak, ve snaze spojit co nejvíce zajímavých míst se klikatí jako had mezi pískovcovými skalami a těsně se přibližuje i k nejvyšší části Stolových hor. Stezka přes Broumovsko a Kladské pomezí začíná v Trutnově, na pomezí Krkonoš a Broumovské vrchoviny, vede přes Jestřebí hory do Radvanic, kde vstupuje do CHKO Broumovsko. Tady prochází nejzajímavějšími skalními městy, kterými jsou Adršpašsko-teplické skály, Jiráskovy skály, Kočičí skály, Ostaš a Broumovské stěny. Následně Severní stezka krátce prochází v blízkosti Bludných skal ve Stolových horách a sestupuje do Hronova, odkud po Jiráskově cestě vede do Náchoda a na nedaleký Dobrošov. Úsek přes Broumovskou vrchovinu měří celkem 93 kilometrů a je rozdělen na čtyři dny pěšího putování.  Via Czechia

Cyklistická varianta

Trasy Via Czechia mají i svou cyklistickou variantu. Krajina Broumovské vrchoviny nabízí pro cyklisty spoustu možností, je však třeba mít na paměti, že stezky ve skalních městech a jejich blízkosti jsou často pro kola nesjízdné, příliš strmé, nebo dokonce pro cyklisty uzavřené. Je tedy lepší kolo odložit u vstupu do skal a skalní oblast si projít pěšky. Cyklistická varianta Severní stezky z důvodu horší přístupnosti vynechává vrch Bor s přilehlými Bludnými skalami a objíždí rovněž Kočičí skály a horu Ostaš. Cyklotrasa vede podél celého hřebene Broumovských stěn, ovšem mimo jejich hřebenovou část, nejblíže skalním městům se zde dostanete v oblasti Slavného a Božanovského Špičáku. Cyklisté mohou eventuálně využít kratší trasu po hřebeni Jestřebích hor mezi Jestřebí boudou a Hronovem. Cyklistická trasa měří 79 kilometrů a dá se zvládnout za jeden až dva dny. Via Czechia Cestu poutníkům zpříjemňují „přátelská místa", což jsou body, kde na cestě potkáte spřízněné duše, kteří vám nabídnou pomocnou ruku. Jsou to například penziony, informační centra, turistické kiosky nebo jednotlivci, kteří bydlí poblíž trasy. Zapojit se může každý, kdo může a chce nabídnout poutníkům něco navíc. 

Více informací o trasách Via Czechia najdete na www.viaczechia.cz