Kladské pomezí logo Kladské pomezí turistická oblast

BRANKA o.p.s. - naše projekty

Aktualizováno 13. 09. 2017

  • untitled-image

Aktuální projekty:

Název projektu: BLÍŽE K PŘÍRODĚ, BLÍŽE KE KULTUŘE
Termín realizace: 11/2016 -10/2017
Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000458

Výstupy:

Venkovní výstava velkoformátových fotografií

Společný Česko – polský projekt Blíže k přírodě, blíže ke kultuře Vám chce prostřednictvím výstavy fotografií představit atraktivity Kladského pomezí a Země Kladské bez rozdílu, na jaké straně hranice leží.

Pro letošní léto si destinační společnost Branka, o.p.s. připravila, pro místní i návštěvníky regionu , zajímavou venkovní výstavu fotografií z celého Kladského pomezí i Země Kladské na polské straně hranice. Vernisáž výstavy se bude konat 19. dubna v Náchodě, kde bude výstava na Masarykově náměstí před kostelem svatého Vavřince umístěna cca 14 dní. Následně bude putovat po polské straně hranice. Do české republiky a to přímo do hlavního města Prahy na náměstí Republiky se vrátí začátkem srpna, následně bude k vidění v Adršpachu a Ratibořicích. Výstava bude obsahovat na čtyři desítky poutavých fotografií z regionu a jejím cílem je představit atraktivity Kladského pomezí bez rozdílu, na jaké straně hranice leží.

Rádi bychom, alespoň pomyslně touto výstavou připomněli již 20 let trvání Branky, o.p.s. a zároveň představili region Kladské pomezí, který má v rámci cestovního ruchu rozhodně co nabídnout,“ řekl předseda správní rady Branky, o.p.s. Zdeněk Špringr.

Tisková zpráva ZDE.

Výstavu čítající na čtyřicet fotografií můžete navštívit v níže uvedených místech a termínech:

Náchod 19.4. - 5.5.2017

Opole 17.5. – 31.5.2017

Chorzów 2.6. – 4.6.2017

Lodź 21.6. – 2.7.2017

Poznań 12.7 - 2.8.2017

Praha 3.8. - 12.8.2017

Adršpach 13.8. – 7.9.2017

Ratibořice 8.9. – 11.10.2017

Wroclaw 13.10. – 31.10. 2017 

Regionální tisková konference

V Náchodě, který bude první zastávkou výstavy, proběhne při jejím otevření 19. dubna 2017 tisková konference, na níž se představí provozovatelé turistických atraktivit z obou stran příhraničí, a to zejména se zaměřením na novou nabídku.

Veletrhy cestovního ruchu

Společná polsko-česká turistická nabídka kladského příhraničí bude prezentována na společném polsko-českém stánku na veletrzích cestovního ruchu v polských městech Opole (Międzynarodowe Targi Turystyki "W Stronę Słońca" - květen 2017) a Chorzów ("Atrakcje Regionów" Targi Turystyki Weekendowej - červen 2017).

Marketingové aktivity

V rámci marketingových aktivit bude polským partnerem vydána brožura tématicky sledující výstavu Blíže k přírodě, blíže ke kultuře. Na české straně bude realizována informační kampaň v rádiu, tiskovinách a na webu. Budou pořízeny také informační roll-upy.

Výstava vznikla v rámci Česko - polského projektu Blíže k přírodě, blíže ke kultuře.Realizované projekty:

Název projektu: KLADSKÉ POMEZÍ - MÍSTO PRO NÁŠ PŘÍBĚH
Termín realizace: 9/2014 - 7/2015
Číslo projektu: CZ.1.13/3.2.00/37.01345 (Regionální operační program)

Výstupy:

Image materiál

V nákladu 50 000 ks byl vydán začátkem roku dlouho připravovaný materiál, který slouží k reprezentaci regionu. Ucelený reprezentativní materiál na kvalitním papíře formou katalogu pro celou oblast. Na vydání spolupracovali informační centra. Jazykové mutace AJ, NJ, PJ, ČJ.

Tématické letáky

Celkem 5 druhů informačních skládaček v českém a polském jazyce. Témata: kulturní a přírodní památky, aktivní turistika, výlety s dětmi a nejvýznamnější akce regionu. Celkem 5 x 20 000 ks v českém jazyce a 5 000 ks v polském jazyce.

Fotobanka

Hlavním účelem vytvoření fotobanky byl dostatek fotografií pro tvorbu propagačních materiálů Branky, o.p.s. a možnost navázat spolupráci s městy a obcemi regionu Kladské pomezí v rámci poskytování fotografií do městských a obecních publikací.

Mapový podklad

Zakoupení mapového podkladu pro oblast Kladského pomezí za účelem použití do propagačních materiálů nejen destinačního managementu, ale i možnost užívání pro obce a města Kladského pomezí. Důvodem je zlepšit osvětu o destinaci, její rozloze, nabídce a zlepšit spolupráci mezi obcemi, městy a destinačním managementem.

Sympozium

V závěru projektu bylo usořádáno sympozium na téma „Dějiny Kladska“. V rámci akce byla uspořádána pro účastníky poznávací cesta. Účelem konference bylo zvýšit povědomí o historii území Kladského pomezí a o vzniku názvu pro tuto destinaci, který má své kořeny právě v historii. Obsah byl zaměřen na dějinné souvislosti území, ochrany kulturního a přírodního dědictví. Více informací o sympoziu a annotace přednášek naleznete ZDE.

Propagační stany, bannery, vlajky

Propagační stany pomohou propagovat značku Kladské pomezí na tradičních akcích. Bude podpořena spolupráce s obcemi a organizátory kulturních akcí. Prezentace byla doplněna bannery a vlajkami.

Marketingová strategie včetně marketingového plánu

Marketingová strategie řeší jaké marketingové aktivity v období do roku 2020 jsou nejvhodnější pro rozvoj cestovního ruchu v regionu, udává směr dalšího vývoje. Marketingový plán obsahuje podrobně zpracované jednotlivé aktivity. Marketingová strategie ke stažení ZDE.


Název projektu: MÍSTA PLNÁ ROZHLEDŮ V EUROREGIONU GLACENSIS
Termín realizace: 7/2013 -5/2015
Číslo projektu: CZ.3.22/2.2.00/13.0379 (Operační program přeshraniční spolupráce)

Výstupy: o projektu Místa plná rozhledů v Euroregionu GlacensisNázev projektu:
S TOULAVÝM BAŤOHEM DO KLADSKÉHO POMEZÍ
Termín realizace: 9/2013 - 8/2014
Číslo projektu: CZ.3.22/3.3.02./13.03697 (Operační program přeshraniční spolupráce)

Výstupy: o projektu S Toulavým baťohem do Kladského pomezí


Název projektu: 47 VÝLETŮ ZA POZNÁNÍM KLADSKÉHO POMEZÍ

Výstupy: 2011 - Projekt "47 výletů za poznáním Kladského pomezí"


Název projektu: 48 VÝLETŮ ZA POZNÁNÍM KLADSKÉHO POMEZÍ

Výstupy: 2009 - Projekt "48 výletů za poznáním Kladského pomezí"


Název projektu: KLADSKÉ POMEZÍ - KRAJINA PŘÍBĚHŮ
Termín realizace: 5/2010 -3/2013
Číslo projektu: CZ.1.13/3.2.00/14.00842 (Regionální operační program)

Výstupy: o projektu Kladské pomezí - Krajina příběhů


Ostatní projekty:

Přehled projektů realizovaných v l. 2010 a 2011 a projektů v přípravě (pro r. 2011/2012)