Kladské pomezí

BRANKA o.p.s. - naše projekty

Aktuální projekty:

INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014 - 2020
logo2014-2020

FESTIVAL ZÁŽITKŮ

Název projektu: Festival zážitků
Název programu: Interreg V-A Česká republika Polsko
Prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Aktivita: 1 Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřujících k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného příhraničí
Podaktivita: Realizace opatření směřujících k vyššímu zapojení kulturních či přírodních atraktivit do udržitelného cestovního ruchu

Aktivita: 2 Podpora využití nehmotného kulturního dědictví - Rozvoj a obnova místních folklorních tradic a dalších forem místního nebo regionálního nehmotného kulturního dědictví za podmínky jejich využití s cílem zvýšení turistického ruchu v příhraničí.

Hlavní partner: Branka, o.p.s.
Další partneři: Powiat Kłodzki, Urząd Miasta Kłodzko, Urząd Miejski w Świdnicy
Termín realizace : 10/2017 – 09/2020
Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000288

Hlavní cíle

·       zvýšení turistického ruchu v česko-kladském pomezí
·       prodloužení počtu přenocování
·       zpřístupnění kulturního odkazu regionu
·       vytvoření partnerství uvnitř regionu mezi aktéry cestovního ruchu
·        prohloubení česko-polské spolupráce

 Při tvorbě produktu jsme reflektovali trendy cestovního ruchu, potřeby destinace vycházející ze současné  marketingové strategie regionu Kladské pomezí. Jedná se o projekt, jehož hlavním cílem bude strhnout pozornost médií a návštěvníků v době letní turistické sezony a nabídnout během omezené doby co nejvíce různorodých zážitků souvisejících s kulturním odkazem regionu.

 Hlavní tematické osy jsou:  

·       významné osobnosti
·       vojenská historie
·       tradice

Výstupy projektu:

 Zážitkový program - Na různých turisticky zajímavých místech dojde k vytvoření zážitkového programu. Na české a polské straně se tedy bude konat Festival zážitků celkem na deseti místech v daném roce po dobu tří let. Každá ze zapojených atraktivit připraví zážitkový program na jednu sezonu, který bude opakovat v pravidelný den v týdnu po dobu letních prázdnin.
 
Web - vícejazyčný web bude představovat jednotlivá témata a zážitková místa. Součástí webových stránek bude i propagační film ze zážitkových programů

Propagační tiskoviny - zhotovení propagačního katalogu „Festival zážitků“ – průvodce po zážitcích na sezonu, jazyková mutace Čj,Pj,Nj,Aj

Školení - dvoudenní školení před každou turistickou sezonou a konáním Festivalu zážitků po dobu tří let pro české i polské aktéry

Grafický manuál - jednotný vizuální styl se bude promítat do všech výstupů projektu jako jsou tiskoviny, web, naučná stezka, quest, soutěž apod.

Výzkum, šetření - zajištění šetření návštěvnosti a získání zpětné vazby bude zaměřeno na návštěvníky a také na subjekty cestovního ruchu

Návštěvnická karta - vytvoření návštěvnické kartičky v jednoduchém formátu vizitky. Při nasbírání požadovaného počtu razítek dostane návštěvník malou odměnu

Naučná stezka - vznik tří tematických naučných stezek, které budou návštěvníky pomocí QR kódů na tabulkách informovat o kulturním dědictví regionu
 
Quest - návštěvníci budou zábavnou formou hádanek provedeni pro objektech kulturního dědictví společného česko-polského regionu

Otevírání a zavírání sezony – veřejná kulturně – sportovní akce pořádaná na české i polské straně regionu

 Marketingová kampaň - na české i polské straně bude probíhat on-line marketing a reklama v rádiu

Název položky

BLÍŽE K PŘÍRODĚ, BLÍŽE KE KULTUŘE

Název projektu: Blíže k přírodě, blíže ke kultuře
Termín realizace: 11/2016 -10/2017
Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000458

Výstupy:

Venkovní výstava velkoformátových fotografií

Společný Česko – polský projekt Blíže k přírodě, blíže ke kultuře Vám chce prostřednictvím výstavy fotografií představit atraktivity Kladského pomezí a Země Kladské bez rozdílu, na jaké straně hranice leží.

Pro letošní léto si destinační společnost Branka, o.p.s. připravila, pro místní i návštěvníky regionu , zajímavou venkovní výstavu fotografií z celého Kladského pomezí i Země Kladské na polské straně hranice. Vernisáž výstavy se bude konat 19. dubna v Náchodě, kde bude výstava na Masarykově náměstí před kostelem svatého Vavřince umístěna cca 14 dní. Následně bude putovat po polské straně hranice. Do české republiky a to přímo do hlavního města Prahy na náměstí Republiky se vrátí začátkem srpna, následně bude k vidění v Adršpachu a Ratibořicích. Výstava bude obsahovat na čtyři desítky poutavých fotografií z regionu a jejím cílem je představit atraktivity Kladského pomezí bez rozdílu, na jaké straně hranice leží.

Rádi bychom, alespoň pomyslně touto výstavou připomněli již 20 let trvání Branky, o.p.s. a zároveň představili region Kladské pomezí, který má v rámci cestovního ruchu rozhodně co nabídnout,“ řekl předseda správní rady Branky, o.p.s. Zdeněk Špringr.

Tisková zpráva ZDE.

Výstavu čítající na čtyřicet fotografií můžete navštívit v níže uvedených místech a termínech:

Náchod 19.4. - 5.5.2017

Opole 17.5. – 31.5.2017

Chorzów 2.6. – 4.6.2017

Lodź 21.6. – 2.7.2017

Poznań 12.7 - 2.8.2017

Praha 3.8. - 12.8.2017

Adršpach 13.8. – 7.9.2017

Ratibořice 8.9. – 11.10.2017

Wroclaw 13.10. – 31.10. 2017 

Regionální tisková konference

V Náchodě, který bude první zastávkou výstavy, proběhne při jejím otevření 19. dubna 2017 tisková konference, na níž se představí provozovatelé turistických atraktivit z obou stran příhraničí, a to zejména se zaměřením na novou nabídku.

Veletrhy cestovního ruchu

Společná polsko-česká turistická nabídka kladského příhraničí bude prezentována na společném polsko-českém stánku na veletrzích cestovního ruchu v polských městech Opole (Międzynarodowe Targi Turystyki "W Stronę Słońca" - květen 2017) a Chorzów ("Atrakcje Regionów" Targi Turystyki Weekendowej - červen 2017).

Marketingové aktivity

V rámci marketingových aktivit bude polským partnerem vydána brožura tématicky sledující výstavu Blíže k přírodě, blíže ke kultuře. Na české straně bude realizována informační kampaň v rádiu, tiskovinách a na webu. Budou pořízeny také informační roll-upy.

Výstava vznikla v rámci Česko - polského projektu Blíže k přírodě, blíže ke kultuře.

ČAPEK

Název projektu: Čapek
Realizátor: Branka, o.p.s.
Partneři: Královéhradecký kraj, obce a města: Malé Svatoňovice, Hronov, Úpice, Žernov, Vrchlabí, Žacléř, Hradec Králové, Špindlerův Mlýn
Termín realizace : 08/2017 – 06/2018

Cíl: Zpřístupnění kulturního dědictví, zvýšení návštěvnosti turistické oblasti, kraje, celé ČR, zvýšení socio-ekonomické výtěžnosti regionu 

Dílčí cíle:
  • Nabídnout cestování s čapkovskou tématikou a zpřístupnit zábavnou formou široké veřejnosti odkaz Karla Čapka a jeho sourozenců
  • Představit Karla Čapka jako jednoho z nejvýraznějších představitelů období vzniku 1. republiky a použit toto téma jako motiv k návštěvě Královéhradeckého kraje, celé České republiky.
Výstupy projektu:

V rámci projektu vznikne tiskovina - mapa, která bude prostřednictvím příběhů přibližovat jednotlivá místa pobytu rodiny Čapkovy v Královéhradeckém kraji. Tiskovina bude ve dvou jazykových mutacích ČJ a AJ.

Webové stránky budou zprostředkovávat zajímavé informace ze života slavných sourozenců a budou lákat k návštěvě jednotlivých míst a budou soustřeďovat informace o akcích zabývajících se čapkovskou tematikou. Web bude vytvořen v českém a anglickém jazyce.

Součástí projektu je marketingová kampaň a vznikne také nabídka turistických produktů. 


Realizované projekty:

KLADSKÉ POMEZÍ - MÍSTO PRO NÁŠ PŘÍBĚH

Název projektu: Kladské pomezí - místo pro náš příběh
Termín realizace: 9/2014 - 7/2015
Číslo projektu: CZ.1.13/3.2.00/37.01345 (Regionální operační program)

Výstupy:

Image materiál

V nákladu 50 000 ks byl vydán začátkem roku dlouho připravovaný materiál, který slouží k reprezentaci regionu. Ucelený reprezentativní materiál na kvalitním papíře formou katalogu pro celou oblast. Na vydání spolupracovali informační centra. Jazykové mutace AJ, NJ, PJ, ČJ.

Tématické letáky

Celkem 5 druhů informačních skládaček v českém a polském jazyce. Témata: kulturní a přírodní památky, aktivní turistika, výlety s dětmi a nejvýznamnější akce regionu. Celkem 5 x 20 000 ks v českém jazyce a 5 000 ks v polském jazyce.

Fotobanka

Hlavním účelem vytvoření fotobanky byl dostatek fotografií pro tvorbu propagačních materiálů Branky, o.p.s. a možnost navázat spolupráci s městy a obcemi regionu Kladské pomezí v rámci poskytování fotografií do městských a obecních publikací.

Mapový podklad

Zakoupení mapového podkladu pro oblast Kladského pomezí za účelem použití do propagačních materiálů nejen destinačního managementu, ale i možnost užívání pro obce a města Kladského pomezí. Důvodem je zlepšit osvětu o destinaci, její rozloze, nabídce a zlepšit spolupráci mezi obcemi, městy a destinačním managementem.

Sympozium

V závěru projektu bylo usořádáno sympozium na téma „Dějiny Kladska“. V rámci akce byla uspořádána pro účastníky poznávací cesta. Účelem konference bylo zvýšit povědomí o historii území Kladského pomezí a o vzniku názvu pro tuto destinaci, který má své kořeny právě v historii. Obsah byl zaměřen na dějinné souvislosti území, ochrany kulturního a přírodního dědictví. Více informací o sympoziu a annotace přednášek naleznete ZDE.

Propagační stany, bannery, vlajky

Propagační stany pomohou propagovat značku Kladské pomezí na tradičních akcích. Bude podpořena spolupráce s obcemi a organizátory kulturních akcí. Prezentace byla doplněna bannery a vlajkami.

Marketingová strategie včetně marketingového plánu

Marketingová strategie řeší jaké marketingové aktivity v období do roku 2020 jsou nejvhodnější pro rozvoj cestovního ruchu v regionu, udává směr dalšího vývoje. Marketingový plán obsahuje podrobně zpracované jednotlivé aktivity. Marketingová strategie ke stažení ZDE.


MÍSTA PLNÁ ROZHLEDŮ V EUROREGIONU GLACENSIS

Název projektu: MÍSTA PLNÁ ROZHLEDŮ V EUROREGIONU GLACENSIS
Termín realizace: 7/2013 -5/2015
Číslo projektu: CZ.3.22/2.2.00/13.0379 (Operační program přeshraniční spolupráce)

Výstupy: o projektu Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis


S TOULAVÝM BAŤOHEM DO KLADSKÉHO POMEZÍ

Název projektu: S toulavým baťohem do Kladského pomezí
Termín realizace: 9/2013 - 8/2014
Číslo projektu: CZ.3.22/3.3.02./13.03697 (Operační program přeshraniční spolupráce)

Výstupy: o projektu S Toulavým baťohem do Kladského pomezí


47 VÝLETŮ ZA POZNÁNÍM KLADSKÉHO POMEZÍ

Název projektu: 47 výletů za poznáním Kladského pomezí

Výstupy: 2011 - Projekt "47 výletů za poznáním Kladského pomezí"


48 VÝLETŮ ZA POZNÁNÍM KLADSKÉHO POMEZÍ

Název projektu: 48 výletů za poznáním Kladského pomezí

Výstupy: 2009 - Projekt "48 výletů za poznáním Kladského pomezí"


KLADSKÉ POMEZÍ - KRAJINA PŘÍBĚHŮ

Název projektu: Kladské pomezí - krajina příběhů
Termín realizace: 5/2010 -3/2013
Číslo projektu: CZ.1.13/3.2.00/14.00842 (Regionální operační program)

Výstupy: o projektu Kladské pomezí - Krajina příběhů


Ostatní projekty:

Přehled projektů realizovaných v l. 2010 a 2011 a projektů v přípravě (pro r. 2011/2012)