Kladské pomezí

Proběhlo online setkání pracovníků informačních center

14. 04. 2021

  • Proběhlo online setkání pracovníků informačních center

Ani v letošním roce epidemická situace neumožnila zástupcům informačních center našeho regionu sejít se se zástupci Kladského pomezí osobně, a proto se opět potkali prostřednictvím obrazovek svých počítačů. K on-line setkání, které se uskutečnilo v pátek 9. dubna 2021, se připojilo se celkem 18 účastníků.

Pracovníci jednotlivých informačních center krátce zhodnotili současnou situaci na poli cestovního ruchu a představili své novinky a plány na letošní turistickou sezónu.

Markéta Venclová a Lenka Lembejová z destinační společnosti Kladské pomezí, o.p.s. všechny zúčastněné informovaly o výsledcích loňské sezóny, aktuálních novinkách ze své činnosti, ale také o tom, co připravují na léto. Setkání IC Největší novinkou je, bezesporu, nový inovovaný online katalog ubytování. Všichni ubytovatelé, kteří provozují své služby na území Kladského pomezí, budou mít v letošním roce možnost prezentace v něm zcela zdarma. Důležitým momentem letošního roku bude také konečné schválení nové marketingové strategie turistické oblasti na období 2021-2025.

Destinační společnost se stále více zaměřuje na online marketingové aktivity. V současné době připravuje sérii placených facebookových příspěvků na téma „Příběhy Kladského pomezí“, kterými chce podpořit své partnery ze soukromého sektoru a ještě více zatraktivnit obsah na sociálních sítích. Členové ze strany samospráv budou moci využít nabídku na PPC kampaň či nativní propagaci na téma dle svého výběru.

Z příprav na turistickou sezónu bylo zmíněno vydání letních turistických novin, ke kterému by mělo dojít na začátku června. Plánován je provoz cyklobusů na obou tradičních linkách, v informačních centrech budou k dostání trhací jízdní řády a cyklomapy. Pokračovat bude soutěž s Toulavým baťohem a v případě příznivé situace dojde k dotisku polské verze sběratelských map. U projektů Božena a Čapek budou nadále rozvíjeny marketingové aktivity ve spolupráci se zapojenými městy. Stěžejní akcí letošního léta by měl být Festival zážitků na téma tradice. Jedná se již o třetí ročník česko-polského projektu, jehož realizace se bude odvíjet dle aktuální epidemické situace.