Kladské pomezí

Blaník

03. 01. 2017 - 03. 01. 2017

  • Blaník
Jevištní podoba českého mýtu podle zapomenutého génia. Oblíbené představení Divadla Járy Cimrmana (1997).
Úvodní krátká přednáška pojednává o vztahu Cimrmana k historii a návrzích na vylepšení, které souvisí se školní výukou dat, ale obsahuje i zamyšlení nad defenestrací. A co říci k Cimrmanovu dílu Blaník? Z předmluvy k prvnímu vydání loutkové epopeje Blaník vyjímáme: Příčinu silné obliby blanické pověsti v Čechách vidí Cimrman hlavně v zeměpisné poloze naší vlasti. Shodně s Palackým byl si vědom toho, že: „Jsme tu v Evropě jako zrnko mezi dvěma mlýnskými kameny. Ze západu na nás naléhá imperialismus germánský a z východu nás drtí rozpínavost kolosu velkoruského. Není divu, že takto tísněný malý národ hledá sobě ochrany nadpřirozené, a i zázračné, neboť jedině zázrakem lze tu přežíti.“

Vstupné: 390 Kč. Předprodej v Turistickém informačním centru, tel. 499 882 329.