Kladské pomezí

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MODELÁŘSKÉHO CENTRA - v klubovně zahrádkářů v České Skalici

18. 06. 2016 - 18. 06. 2016

  • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MODELÁŘSKÉHO CENTRA - v klubovně zahrádkářů v České Skalici

Prezentace činnosti a celoroční práce modelářského kroužku Modelářského centra v České Skalici. V provozu bude modulová železnice, modelová kolejiště a diorámy dětí z kroužku.

Vstupné dobrovolné. Srdečně všechny zveme.

 | 14 – 16 hodin