Kladské pomezí

Den otevřených dveří v nové hasičské zbrojnici v Náchodě

22. 06. 2019 - 22. 06. 2019

  • Den otevřených dveří v nové hasičské zbrojnici v Náchodě

Otevření hasičárny Náchod