Kladské pomezí

Kastelánské prohlídky zámecké zahrady a špýcharu

14. 09. 2019 - 14. 09. 2019

  • Kastelánské prohlídky zámecké zahrady a špýcharu

Speciální komentované prohlídky netradičních prostor zámeckého areálu s kastelánem zámku proběhnou v 11:00, 13:00 a 15:00 hod.

Pořádá Zámek rodiny Bartoň-Dobenín, www.zameknm.cz