Kladské pomezí

NOC KOSTELŮ - v maloskalickém kostele Nanebevzetí Panny Marie

06. 06. 2016 - 06. 06. 2016

  • NOC KOSTELŮ - v maloskalickém kostele Nanebevzetí Panny Marie

Římskokatolická farnost Česká Skalice vás zve opět po roce na Noc kostelů. V letošním roce mohou návštěvníci během programu např. shlédnout zrekonstruovaná vitrážní okna v presbytáři našeho kostela, účastnit se výkladu o poutním místě Male Svatoňovice, jež si v tomto roce připomíná 300 let od událostí, které přispěly ke vzniku putování na toto místo. Dále je možno seznámit se s výzdobou našeho kostela komentovanou nebo soukromou prohlídkou, v tichosti chrámového prostoru. Rovněž lze navštívit výstavu českoskalické malířky a ilustrátorky Mgr. Evy Skořepové, která opět po šesti letech zkrášlí prostory staré fary svými obrazy. Aktuální program lze nalézt na stránkách farnosti: www.farnostcskalice.webnode.cz nebo www.nockostelu.cz. Během Noci kostelů je celý nabízený program pro všechny návštěvníky zdarma.