Kladské pomezí

Výstava Oživení odkazu Břetislava Kafky u příležitosti 125. výročí jeho narození

14. 05. 2016 - 30. 05. 2016

  • Výstava Oživení odkazu Břetislava Kafky u příležitosti 125. výročí jeho narození
Výstava Oživení odkazu Břetislava Kafky u příležitosti 125. výročí jeho narození 

14.–30. května 2016

Vernisáž: Sobota 14. května v 10 hod. – multifunkční centrum ve 3. poschodí knihovny 

Ve spolupráci s knihovnou a klubem Pohoda vás rádi pozvali na cyklus o Břetislavu Kafkovi. 14. května 2016 (sobota) se uskuteční vernisáž výstavy v multifunkčním centru v městské knihovně, přičemž výstava potrvá minimálně do konce května. Můžete se těšit na zajímavé fotografie ze života tohoto našeho rodáka a významného sochaře, řezbáře, hypnologa a léčitele. Byl to však také červenokostelecký patriot a významný 
podporovatel kulturního života v Červeném Kostelci. 

Expozice Oživení odkazu Břetislava Kafky u příležitosti 125. výročí jeho narození bude zahájena v multifunkčním centru ve 3. poschodí knihovny za účasti zástupců města Červený Kostelec, rodiny B. Kafky, jeho příznivců a pamětníků. Na zahájení výstavy promluví herec Jiří Klem. Výstava potrvá do konce měsíce května a v jejím rámci proběhnou další vzpomínkové programy. Pro veřejnost bude výstava otevřená ve všední dny od 9 do 12 a od 14 do 17 hod., v sobotu o 9 do 11 hod. a v neděli od 14 do 16 hod. 

Besedy 
Jak již bylo výše zmíněno, kromě výstavy je pro vás připraveno i pásmo tří besed s tématikou Břetislava Kafky, 
které vám poodkryje trochu z Kafkova života a odkazu jeho díla. 

16. května – Břetislav Kafka a Červený Kostelec – vzpomínkové povídání o životě a díle červenokosteleckého rodáka doplněné čtením z knihy Jaroslava Hofmana Svítání v duši Břetislava Kafky. Pozvání přijala Marcela Krčálová a Pavel Labík. 

23. května – Kafkova hypnóza jako inspirace i praxe – beseda s hypnotizérem Jakubem Kroulíkem. 

30. května – Kafkovo dílo je stále živé – beseda o vydávání knih Břetislava Kafky s vydavatelem Václavem Lukešem, distributorem Michaelem Kadlečkem, spolupracovníky Jaroslava Hofmana panem Františkem Drahoňovským a Josefem Vikem a manželi Havířovými a Jiráskovými. 

Od června pak bude v Domku Boženy Němcové připravena menší expozice k Břetislavu Kafkovi, kterou bychom chtěli přiblížit tohoto zajímavého člověka a našeho rodáka i turistům a návštěvníkům našeho města. Věříme, že i tato akce vás přivede do Domku Boženy Němcové.