Kladské pomezí

Výšivky z rybích šupin

Jaroměř

Historie výšivky rybí šupinou sáhá až do Rakousko-Uherska, kdy byla rozšířena především v oblasti jihočeských rybníků. U nás se tuto techniku snaží oživit už od roku 2009 paní Andrea Kollová z Jaroměře, která s ní pracuje v podobě broží, spon do vlasů, obrázků nebo betlémů.

Její zboží najdete na farmářských jarmarcích, na portále fler.cz a nově je nabízí i informační centrum Nové Město nad Metují.

Kontakty

Úvod