Kladské pomezí

Zážitkový seminář na téma Komunikace s osobami se zdravotním postižením

03. 07. 2024

  • Zážitkový seminář na téma Komunikace s osobami se zdravotním postižením
Ve středu 26. června jsme měli tu čest zúčastnit se inspirativního Zážitkového semináře na téma komunikace s osobami se zdravotním postižením, který pořádal Královéhradecký kraj. Seminář nám poskytl cenné znalosti a zkušenosti, které nám předali úžasní školitelé z Centra Kosatec.

Seminář Co jsme se naučili? Seminář byl nabitý informacemi a praktickými ukázkami, které nám otevřely oči v mnoha směrech:

  • Filozofie přístupu k osobám s hendikepem: Diskutovaly jsme o tom, jak důležité je respektovat a porozumět individuálním potřebám osob se zdravotním postižením.
  • Potřeby OZP v oblasti cestovního ruchu a kultury: Dozvěděli jsme se, jak můžeme přispět k tomu, aby byly turistické destinace a kulturní akce přístupnější pro všechny.
  • Rozhovor s hendikepovanou osobou: Praktické rady a tipy, jak vést rozhovor tak, aby byl příjemný a respektující pro obě strany.
  • Manipulace s invalidním vozíkem: Naučily jsme se základní techniky manipulace s invalidním vozíkem, což nám pomůže lépe asistovat lidem, kteří ho používají.
  • Informace o zrakově postižených: Praktická ukázka s brýlemi simulujícími různé oční vady nám umožnila lépe pochopit, s jakými překážkami se potýkají zrakově postižení lidé.
  • Vyzkoušení stařeckého obleku a bezbariérovost: Vyzkoušení stařeckého obleku nám poskytlo reálný pohled na omezení, se kterými se starší lidé potýkají, a také jsme se dozvěděli o důležitosti bezbariérových prostorů. Seminář

Celý seminář byl skutečně velkým zážitkem, který nás nejen obohatil, ale také inspiroval. Nabyté zkušenosti plánujeme plně využít v naší práci a především je chceme šířit dál, aby co nejvíce lidí mohlo lépe porozumět a pomáhat osobám se zdravotním postižením. Seminář seminář seminář