Kladské pomezí

ANKETA Kraj mého srdce - VIII. ročník

15. 11. 2019

  • ANKETA Kraj mého srdce - VIII. ročník
Konec roku 2019 nabízí tradiční ohlédnutí za turistickou sezonou v regionech. Turisté, návštěvníci, cestovatelé nebo třeba jen cestující, mají možnost zhodnotit své dojmy v této oblasti. Anketa Kraj mého srdce mapuje míru popularity krajů České republiky u široké laické i odborné veřejnosti.
Hlasování v anketě proběhne on-line na portálu www.kampocesku.cz od 1. listopadu 2019 do 31. ledna 2020. Pořadatelem ankety je tradičně Vydavatelství KAM po Česku ve spolupráci s veletržní správou PVA EXPO Praha, pod záštitou Asociace krajů České republiky.

Cílem ankety je meziroční mapování oblíbenosti krajů ČR z pohledu volnočasových aktivit:
■ KAM na letní dovolenou | pěší a cyklo
■ KAM na zimní dovolenou
■ KAM na výlety s dětmi
■ KAM na koně | koňské stezky
■ KAM do lázní | wellness
■ KAM za zážitkem | adrenalinem
■ KAM na památky
■ KAM za folklorem | tradicemi
kraj meho srdce
Hlasující udělují v každé kategorii tři hlasy svým preferovaným krajům s tím, že za první preferovaný kraj v kategorii udělují tři, za druhý dva a za třetí jeden bod. Účastníci ankety tak oceňují jednotlivé kraje ve výše uvedených kategoriích podle svých vlastních zkušeností v roce 2019, nebo podle toho, kam by se chtěli vydat. Výsledky ankety ovlivňuje náklonnost návštěvníků, propagační aktivity krajů, destinačních společností a měst nebo zážitky osobní či sdílené zkušenosti hlasujících. Předchozí ročníky ankety potvrdily, že uveřejnění ankety na internetových stránkách krajských úřadů, destinačních společností, měst a turistických informačních center pozitivně ovlivní výsledky hlasování pro daný kraj.

Výsledky VIII. ročníku ankety Kraj mého srdce budou vyhlášeny a ceny pro vítězné kraje předány 13. února 2020, v první den 29. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze. Výsledky ankety a výherci z řad hlasujících budou zveřejněni na portálu www.kampocesku.cz a v březnovém vydání magazínu KAM po Česku 2020.

Křišťálové globy – ceny pro krajské vítěze v jednotlivých kategoriích vyrobili skláři ve sklárně RÜCKL CRYSTAL a.s. Nižbor.