Kladské pomezí

Branka, o.p.s. získala certifikaci od Českého systému kvality služeb

26. 10. 2015

  • Branka, o.p.s. získala certifikaci od Českého systému kvality služeb

Branka, o.p.s. se stala nositelem certifikátu Českého systému kvality služeb. Na základě úspěšného certifikačního procesu se tak zařadila mezi více jak 400 certifikovaných organizací v České republice. Společnost se nyní zaměřuje na zkvalitnění služeb a komunikace se svými partnery – členy.

Systém kvality služeb na podporu rozvoje kvality služeb je nový projekt, který vznikl pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj. Byl vytvořen s využitím licence německého systému Service Qualität Deutschland (SQD). Jeho úkolem je systematickým způsobem pomáhat  ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách. Platnost certifikátu je na tři roky. Jedním z povinností nositele certifikátu Českého systému kvality služeb je během každého roku platnosti certifikátu provést několik opatření, jež povedou k dalšímu zkvalitnění poskytovaných služeb.

Po celý rok probíhala školení po celé České republice. Branka, o.p.s. se účastnila úspěšného semináře v České Skalici, kterého se účastnily i organizace především z regionu Kladské pomezí. „I náš hotel se do projektu Český systém kvality služeb zapojil. Zúčastnili jsme se semináře rovněž v České Skalici a tak doufáme, že i my brzy obdržíme náš vlastní certifikát.“: svěřil se nám ředitel hotelu Rajská zahrada z Nového Města nad Metují pan Petr Krtička.

Certifikaci mohou kromě organizací veřejného a neziskového sektoru obdržet také poskytovatelé ubytovacích a stravovacích zařízení, cestovní kanceláře a agentury, průvodci a další subjekty a poskytovatelé služeb v oblasti cestovního ruchu. Jednotlivé semináře probíhají až do konce října. Název položky