Kladské pomezí

Centrum rozvoje Česká Skalice je novým partnerem Kladského pomezí

16. 06. 2020

  • Centrum rozvoje Česká Skalice je novým partnerem Kladského pomezí
Představujeme vám nového člena Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, kterým se stalo Centrum rozvoje Česká Skalice.

Obecně prospěšná společnost Centrum rozvoje Česká Skalice vznikla v roce 2003. Snaží se získávat a sdružovat dobrovolníky, kterým nejsou lhostejné věci veřejné a rozvíjí spolupráci s místní samosprávou a dalšími místními neziskovými organizacemi i podnikatelskými subjekty. Posláním společnosti je podpora místní vzdělanosti a kultury, posílení rozvoje zdravých regionů a prosazování principů trvale udržitelného života. centrum rozvoje Hlavním cílem společnosti je obnova venkova a rozvoj komunit. Organizuje semináře, besedy a konference pro zástupce neziskových organizací, samosprávy, státní správy, podnikatelů a svazků obcí. Tématem konzultačních, vzdělávacích a osvětových aktivit jsou především metody komunitní práce, budování partnerství, regionální rozvoj, program obnovy venkova, ochrana kulturního a přírodního bohatství.

Je pořadatelem řady kulturních a společenských akcí pro obyvatele regionu a provozuje regionální informační centrum v České Skalici a informační bod v Ratibořicích. Dále nabízí služby projektového poradenství a administrace veřejných zakázek. A v neposlední řadě má širokou nabídku ekovýchovných aktivit a ekologických výukových programů nejen pro žáky a studenty. RIC ČS

Kontakt:

Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s.
Křenkova 477
552 03 Česká Skalice

tel.: + 420 491 451 116
e-mail: info@centrumrozvoje.eu

web: www.centrumrozvoje.eu