Kladské pomezí

Česko opět hledá svou excelentní destinaci

09. 06. 2019

  • Česko opět hledá svou excelentní destinaci

(Praha, 29. 05. 2019) Projekt EDEN (European Destinations of Excellence), jehož hlavním cílem je podpora udržitelného cestovního ruchu ve státech Evropské unie, vyhlašuje další soutěžní ročník. Letošní téma se týká lázeňství a well-being turismu a také Česká republika hledá svého výherce.

Agentura CzechTourism ve spolupráci s Evropskou komisí vyhlašuje další ročník soutěže v rámci projektu European Destinantions of Excellence. Letošní téma soutěže je lázeňství a well-being turismus. Výherce získá jedinečné označení excelentní destinace a připojí se tak k dalším subjektům, které v soutěži uspěly. Česká centrála cestovního ruchu, coby organizátor soutěže, vydává kritéria a parametry pro přihlášení do soutěže.  eden  Produkty, které se do soutěže přihlásí, musí splňovat kritéria letošního ročníku soutěže a zároveň musí dodržovat obecné principy udržitelného cestovního ruchu. Specifické požadavky se letos vztahují k lázeňství a well-being turismu. Léčebné lázeňství je vnímáno jako soubor léčebných služeb, které zajišťují léčbu a regeneraci, a to za využití léčivého zdroje nebo klimatických podmínek. Na regeneraci organismu se zaměřuje také well-being turismus, který své působení rozšiřuje také na prevenci zatížení organismu, mysli i duše.

Hlavním požadavkem soutěže je jedinečnost produktu, významnou roli hraje také duch místa, který musí mít základy v přírodních, kulturních nebo spirituálních aspektech a v jejich obnovitelném užívání. Možnost přihlásit se do soutěže má jakýkoliv destinační management – lokální a oblastní destinační agentury, města a obce nebo sdružení měst a obcí.

Přihlášky je možné podávat do 24. 6. 2019. Veškeré informace spolu s kritérii a parametry soutěžního ročníku jsou dostupné na webových stránkách agentury CzechTourism – www.czechtourism.cz.

Více informací:

Ing. Lenka Nováková
Produkt manažer – kulturní turismus
gsm 774 871 702
novakova@czechtourism.cz 
www.czechtourism.cz