Kladské pomezí

Demolice původní rozhledny Žaltman už proběhla

18. 10. 2019

  • Demolice původní rozhledny Žaltman už proběhla
Malé Svatoňovice – Demoliční práce na původní rozhledně Žaltman byly zahájeny 10. října 2019 a ukončeny v neděli 13. října 2019.
„Jednotlivé úkony demontáže rozhledny na sebe navazovaly podle harmonogramu a všechno proběhlo v plánovaném termínu,“ komentoval demolici starosta obce Malé Svatoňovice Vladimír Provazník a dodal: „už nyní se těšíme na realizaci projektu nové rozhledy, která bude mít s výhledovými plošinami dvacet dva metrů. Naší vizí je v září 2020 uspořádat symbolický první společný výšlap na novou rozhlednu“. 
žaltman demolice
Stále probíhá veřejná sbírka na novou rozhlednu. Transparentní účet lze kdykoli sledovat. Odkaz a veškeré informace naleznete na webových stránkách obce www.malesvatonovice.cz.

Číslo účtu pro příspěvky: 4872426349/0800, Česká spořitelna, a.s. „Každému dárci, který na výstavbu rozhledny přispěje částkou alespoň 5.000 Kč, nabízíme umístění jeho jmenovky na schod rozhledny. Stejnou možnost mají i firmy a právnické osoby, pokud na výstavbu rozhledny přispějí částkou alespoň 10.000 Kč. Za vybrané finanční dary v jakékoli výši patří všem velké poděkování“ uvedl starosta ke sbírce.