Kladské pomezí

Dernisáž výstavy K počátkům města České Skalice s výkladem

16. 08. 2018

  • Dernisáž výstavy K počátkům města České Skalice s výkladem

K počátkům města je název výstavy, která je v současnosti umístěna v Regionálním informačním centru v České Skalici.

Jedná se o výstavu archeologických nálezů z několika archeologických výzkumů na území města, především pak z rekonstrukce Zelené ulice, která proběhla v roce 2015. Mnozí z vás možná vzpomenou na tehdejší objev studny s průměrem přes dva metry, která zaujala laickou i odbornou veřejnost.
Počátky města - výstava 01
Výstava je sestavena z fotodokumentace prací a archeologických nálezů pocházejících z 13. až 19. století. To vše je doplněno texty popisujícími historii města od dob jeho počátků, odtud i název výstavy. Připomeňme, že i Česká Skalice má v tomto významném roce své vlastní „osmičkové“ jubileum.

„Prvně se jméno osady Skalice objevuje v testamentu Zbraslava z Vchynic, královského číšníka Václava I. V roce 1238 se sešla vybraná společnost mužů českého království, aby Zbraslavovi prokázali poslední službu, dosvědčili jeho poslední vůli. Ve výčtu Zbraslavových rozsáhlých majetků se objevuje jakýsi újezd, který odkoupil za 170 hřiven stříbra od manželky Petra ze Skalice… Tato zmínka je obecně považována za první doklad existence dnešního města Česká Skalice.“ (z textu výstavy)

Jednoduchou matematikou tedy zjistíme, že letos je to 780 let od první písemné zmínky o České Skalici.

Výstavu realizovalo Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s., prostřednictvím Regionálního informačního centra ve spolupráci s Muzeem Náchodska a především jeho pracovníkem Mgr. Janem Košťálem, který archeologický průzkum vedl.
Počátky města - výstava 02
Dernisáž výstavy se uskuteční v úterý 21. srpna od 16 hodin v Regionálním informačním centru v České Skalici a bude spojena s přednáškou Mgr. Jana Košťála o průběhu archeologického výzkumu. Výstavu jako takovou si budete moci prohlédnout do 28. srpna.

Radka Jansová
Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s.