Kladské pomezí

Dobijte se v Jestřebích horách

11. 07. 2019

  • Dobijte se v Jestřebích horách
Svazek obcí Jestřebí hory na letošní turistickou sezonu zrealizoval nový projekt v rámci cykloturistiky. Ve všech členských obcích tohoto svazku jsou nainstalovány dobíjecí panely na elektrokola. K tomu byla vydána cyklomapa s přiléhavým názvem „Dobijte se v Jestřebích horách“.

dobijeci 02 V této mapě naleznete seznam všech dobíjecích míst, tipy na cyklovýlety, možnosti občerstvení a zajímavosti na jednotlivých trasách. „Tímto projektem určitě zlepšíme další standard námi poskytovaných služeb v rámci rozvoje cestovního ruchu v našem regionu Jestřebích hor a celého Kladského pomezí. V současné době je na vzestupu trend rozvoje cykloturistiky na elektrokolech. Věřím, že návštěvníci tuto službu ocení,“ podotkl předseda Svazku obcí Jestřebí hory Zdeněk Špringr.   dobijeci 01   „Dobíjecí panely jsou umístěny na veřejných prostranstvích a jejich využití je bezplatné. Je to takový malý bonus, který můžeme našim turistům nabídnout,“ doplňuje starosta Malých Svatoňovic Vladimír Provazník. Cyklomapy seženete v informačních centrech Malé Svatoňovice a Rtyně v Podkrkonoší, dále na obecních úřadech svazkových obcí a atraktivních místech našeho regionu.  dobijeci 03  Zdeněk Špringr
předseda Svazku obcí Jestřebí hory