Kladské pomezí

Dodatečná výzva k vytvoření partnerství pro Festival zážitků

15. 10. 2018

  • Dodatečná výzva k vytvoření partnerství pro Festival zážitků
Branka,o.p.s. – organizace na rozvoj cestovního ruchu hledá partnera do projektu Festival zážitků, který bude realizován v roce 2019. Více informací se dovíte zde:

https://kladskepomezi.cz/ke-stazeni/dokumenty

Zájemci podají žádost o zařazení do projektu, nejpozději do 17. října 2018 na email info@kladskepomezi.cz

Festival zážitků

Na vybraných místech – atraktivitách cestovního ruchu dojde k vytvoření zážitkového programu. Na české straně se tedy bude konat festival zážitků celkem na dvanácti místech 3 roky x 4 zážitková místa za celý projekt a na polské straně 3 roky x 5 zážitkových míst. Každá ze zapojených atraktivit připraví zážitkový program na jednu sezonu, který bude opakovat v pravidelný den v týdnu po dobu letních prázdnin (tedy cca 9 x).