Kladské pomezí

Dodatečná výzva pro turistické atraktivity

19. 09. 2018

  • Dodatečná výzva pro turistické atraktivity
Jste turistickou atraktivitou zajímavou pro rodiny s dětmi?

  • Chcete se stát součástí turistického produktu?
  • Nebojíte se spolupracovat?
  • Máte zájem o marketingovou podporu?

Nezisková organizace působící v  turistické oblasti Kladské pomezí Branka, o.p.s. má záměr podat žádost o spolufinancování projektu z Evropských fondů s názvem Toulavý baťoh. K jeho vytvoření hledá organizace vhodné subjekty, vyhlašuje proto dodatečnou výzvu k vytvoření partnerství k Výzvě č. 1 ze dne 6. září 2018,

Podrobné informace:

  • Stručný popis projektu:
  • Výzva:
  • Formulář žádosti:

Přihlášky zasílejte nejpozději do 20. 9. 2018 do 12.00 hodin na info@kladskepomezi.cz