Kladské pomezí

Festival zážitků

15. 06. 2016

  • Festival zážitků
Obecně prospěšná společnost zabývající se rozvojem cestovního ruchu v turistickém regionu Kladské pomezí požádala o dotaci na projekt, jehož hlavním cílem bude nabídnout během hlavní turistické sezony co nejvíce různorodých zážitků souvisejících s kulturním odkazem regionu.
Každá ze zapojených atraktivit připraví zážitkový program na téma významné osobnosti, vojenská historie nebo tradice, který se bude opakovat v pravidelný den v týdnu po dobu letních prázdnin. Dojde tím k vytvoření týdenního zážitkového programu, kulturní stezky, questů a návštěvnické karty. Budou pořádány akce na otevírání a zavírání turistické sezony.  Do projektu se zapojili také tři polští partneři. Projekt bude realizován v  případě získání financí z evropského fondu programu Interreg V-A Česká republika Polsko.